HARRIS CLIVE

Jest toprzedmiotem różnych wątpliwości i zastrzeżeń, choć liczba doniesień ouleczeniach czy poprawie stanu zdrowia po spotkaniu z Harrisem jestznaczna. Spotkania z Harrisem organizowane są z reguły w kościołach izawierają liczne elementy obrządku katolickiego.

HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

HARRIS WILLIAM WADÉ

ur. 1850 w Cape Palmas (Liberia),zm. 1929 w Liberii, założyciel tzw. Kościoła DwunastuApostołów (harryzm).

Afrykanin z plemienia Grebo w Liberii, kształcił się wszkole metodystów amer, w Cape Palmas; ochrzczony 1871 ikonfirmowany 1885 przez bpa S.D. Fergusona w Kościeleepiskopalnym, pracował jako...