Harold Lasswell

Czytaj Dalej

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

STARK HAROLD (1880-1972) - admirał

Amerykański oficer, jako szef Mor­skich Operacji (CNO) sprawował najwyższą funkcję w marynarce wo­jennej Stanów Zjednoczonych, gdy samoloty japońskie 7 grudnia 1941 r. zaatakowały *Pearl Harbor. Po przywróceniu stanowiska głów­nodowodzącego US Navy, które po­wierzono admirałowi Ernestowi *Kingowi, Stark w...

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Ogólna słownikowa Marshalla i Scotta:

Niewielka grupa ludzi, która rządzi czyli inicjuje lub wetuje decyzje kto, kiedy, jak i co dostaje. Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub...

Typy elit - Lasswell

Lasswell wyodrębnił elitę, opierając się na kryterium dostępu do różnorakich dóbr i rozumiał przez nią tych, "którzy otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania. Dostępne wartości mogą być sklasyfikowane jako prestiż, dochód, bezpieczeństwo. Ci, którzy otrzymują najwięcej, są elitą, reszta...

CHILDE HAROLD

Childe Harold's Pilgrimage (1809-18), przesycony i znudzony życiem pełnym przyjemności i hulanek, udaje się w podróż po południowej i zachodniej Europie, a opisom towarzyszą rozmyślania o wydarzeniach historycznych i ludziach związanych ze zwiedzanymi miejscami.

SEGEL Harold Bernard

SEGEL Harold Bernard, ur.

DODD CHARLES HAROLD

Studies in Honour of Charles Harold D. D Davies, In memoriam Charles Harold D„ 1884-1973, NTS 20(1973-74) s. Szlaga, Zmarl Charles Harold D. Strecker, Charles Harold D.