Harmonia

Czytaj Dalej

HARMONIA

U Tomasza z Akwinu harmonia w zna­czeniu estetycznym, czyli consonantia, jest jednym z czyrmików przeżywania piękna, a także istotnym czynnikiem w jego wy­jaśnianiu.

HARMONIA PRZEDUSTAWNA

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA (har­monia z góry ustanowiona) (tłum.   HARMONIA Z GÓRY USTANOWIO­NA (tłum. —> Harmonia przedustawna.

HARMONIA

Mit. gr. małżonka mitycznego Kadmosa, króla Teb, córka Aresa i Afrodyty, matka Agawę, Autonoe, Ino, Semele i Polidora. Na weselu Kadmosa i Harmonii obecni byli bogowie i ofiarowali pannie młodej naszyjnik i suknię. Pod koniec życia małżonkowie wywędrowali do Ilirii, gdzie zostali przemienieni w węże, a...

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia wiersza

Odsłaniający harmonię Bytu wiersz neoklasyczny powinien był odznaczać się harmoniąwłasną, a to znaczy: być wierszem zgodnym z tradycyjnymi kanonami rytmicznymi i rymo-wymi, utworem respektującym normy stylistyczne, które od Odrodzenia zadomowiły się wnaszej poezji i wytrzymały próbę kilku wieków...

Czy możliwa jest harmonia kultury i natury?

Czy zatem możliwa jest harmonia tych dwóch pojęć? Czy możliwa zatem jest harmonia tych dwóch obszarów życia? Uważam, że harmonia w tej relacji jest oczywista.

Zasady organizacji pracy biurowej - Harmonia czynności – harmonia w działaniu

To przede wszystkim wzajemne uzgodnienie planowania czynności i takie ich powiązanie, aby jedne wypływały z drugich bez zbędnych przerw w pracy. Biorąc pod uwagę złożoność pracy w sekretariacie, poprawnie opracowany harmonogram może przyczynić się do terminowego wykonania zadań i niedopuszczanie do...

Prawo harmonii

Charakterystyka

Prawo harmonii (autor: Karol Adamiecki):

Dokładność doboru (harmonizacja) elementów wykonujących pracę podzieloną polega na maksymalnym wyrównywaniu czasów działania, przy czym wielkość skutku użytecznego zespołu, zależy od tego elementu, którego wydajność jest...

HARMONIA SFER (muzyka sfer)

  HARMONIA SFER (muzyka sfer) sphaira = piłka; kula, kula ziemska, kula ja­ko bryła geometryczna; kulista, sferyczna przestrzeń nieba okalająca Ziemię) ang.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia świata

Termin „harmonia” (kluczowy dla estetyki antycznej) w odniesieniu do poezji neoklasycznej zXX wieku oznacza takie widzenie świata, w którym dostrzega się bogatą różnorodność jego form,przy czym ich podobieństwo góruje nad obcością, przymierze okazuje się ważniejsze niż kon-flikty, a zatem człowiek w każdej sytuacji czuje się „u siebie”: zadomowiony, oswojony, akcep-towany przez otoczenie i odpłacający światu za to – ...

HARMONIA EWANGELII

Kruszyński, Harmonia Ewangelii, Wł1907; H.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

Wierząc, że wszystko w świecie toczy się w sposób rozumny i dobry nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze. Sytuacja człowieka w świecie jest sytuacją aktora, który musi odegrać jak najlepiej powierzoną mu rolę.

„Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do...

Leopold Staff - Harmonia

Miałem wielkie pogody i chmurne niewczasy.

Krok mój, zdobywczy niegdyś, zmienia się w obrończy,

Nie wróżą mi zwycięstwa me z czasem zapasy.

Zostaje prosta prawda, że wszystko się kończy.

Lecz chociaż zgasło lato i jesień wnet minie,

Zmierzch mi się nie uśmiecha w rozdźwięku udręce.

W sobie...

HARMONIA

(gr. spojenie, zgodność, współdziałanie,porządek, ład), jedność o charakterze strukturalno--bytowym lub funkcjonalno-dynamicznym zbudowana wsposób uporządkowany z różnych, ale dopełniających sięskładników; sposób zgodnego zespolenia zróżnicowanych,lecz współmiernych elementów lub właściwości...

Harmonia ręczna, organy ręczne

Instrument muz. perkusyjny, idiofon; zbudowany z dwóch przegród z zespołami metal, języczków przelotowych: akordowych (basowych) i dyszkantowych (melodycznych), miecha i dwóch klawiatur guzikowych lub (i) klawiszowych.

Skonstruowana w 1829; odmiany: h. pedałowa z dodatkową parą miechów nożnych, występuje w...

HARMONIA

Z punktu widzenia potrzeb psychicznych człowieka najbardziej pożądanystan ładu, przyjaźni i wzajemnej życzliwości w kontaktachmiędzyludzkich. W znaczeniu psychosomatycznym zgodność i współdziałanie(wzajemne wspieranie się) procesów fizycznych i psychicznych. Stantypowy dla koncepcji zdrowia z punktu...