HALKA, libretto w 2 aktach W. Wolskiego

HALKA, libretto w 2 aktach W. Wolskiego do opery S. Moniuszki, powst. 1846 podczas pobytu kompozytora w Warszawie, wyd. w Wilnie 1847, wyst. tamże: w amatorskim wykonaniu estradowym 1848, na scenie 1854; z uzup. i podziałem na 4 akty (odpowiadające 4 obrazom układu pierwotnego) - w Warszawie 1858. Osnuta na...

HALKA

Opera (2-aktowa wersja 1847, wyst. na estradzie Wilno 1848, na scenie Wilno 1854; 4-aktowa, wyst. Warszawa 1 I 1858) Stanisława Moniuszki, libretto: Włodzimierz Wolski.

Rzecz dzieje się na Podhalu w 1. po.ł. XIX w. Zubożały młody szlachcic Janusz ma poślubić bogatą stolnikównę mimo miłosnych stosunków...

HALKA. Poemat

HALKA. Poemat, poemat W. Wolskiego, powst. przed grudniem 1845, nie wyd. wówczas w wyniku okaleczenia przez cenzurę, odnaleziony przez E. Kipę i ogł. w „Pamiętniku Lit." 1951. Z popularnym librettem łączy go, prócz imienia bohaterki, zasadniczy motyw—tragicznie zakończonej miłości chłopki i „pana"...

HALKA (postać operowa)

Honor po góralsku

Tytułowa bohaterka opery Stanisława Moniuszki. Halka, prosta młoda góralka,została uwiedziona przez zubożałego ziemianina Janusza, który następnie zaręczyłsię z Zofią, córką bogatego Stolnika. Halka popada w obłęd i w dniu ślubu młodychchce podpalić kościół, w którym odbywają...

HALKO STANISŁAW ks.

ur. 24 XII 1885 w Miżanach k.Oszmiany, zm. 1943 w Oświęcimiu, działacz polit, i oświatowy.

Po przyjęciu 1908 święceń kapł. w Wilnie kontynuowałstudia we Fryburgu Szwajc., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii;jako duszpasterz kolonii franc. i niem. w Białymstokuprowadził równocześnie działalność...

Halka

Część —¥ bielizny damskiej w formie noszonejpod suknią szerokiej spódnicy, szytej z cienkichtkanin lnianych i bawełnianych, zazwyczaj krochmalona,zdobiona falbankami i koronkami. H. nadawałyusztywnioną formę ubiorowi wierzchniemu; noszonoje od czasów biedermeieru.