AUDERSKA HALINA

AUDERSKA HALINA, ur.

GÓRSKA HALINA, z Endelmanów

GÓRSKA HALINA, z Endelmanów, ur.

JANASZEK-IVANIĆKOVA, HALINA

JANASZEK-IVANIĆKOVA, HALINA, ur.

KRAHELSKA HALINA, ze ŚLESZYŃSKICH, 1 v. GRABIANKOWA

KRAHELSKA HALINA, ze ŚLESZYŃSKICH, 1 v.

POHOSKA EWA, pseud. Halina Sosnowska

Halina Sosnowska, ur.

POŚWIATOWSKA HALINA, z MYGÓW

POŚWIATOWSKA HALINA, z MYGÓW, ur.

RUDNICKA HALINA

RUDNICKA HALINA, ur.

AUDERSKA HALINA

AUDERSKA HALINA.

DĄBROWOLSKA HALINA MARIA

DĄBROWOLSKA HALINA MARIA, ur.

DORIA - DERNAŁOWICZ HALINA

ur. 7 X 1896 w Rohyni (k. Kołomyi), zm. 16 X 1980 w Laskach (pod Warszawą), Działaczka katolicka.

Po kursie społ. w Young Women Christian Association (1920) i roku studiów w szkole gosp.-społ. w Laecekan (pod Brukselą) pracowała w tej organizacji (przekształconej w Stow. Młodych Kobiet), a także w Stow...

Notatka z lektury Halina Sowińska „Klasa szkolna jako zespół wychowawczy”

WPŁYW GRUPY SPOŁECZNEJ NA JEDNOSTKĘ Ludzie nierzadko zmieniają swoje zachowanie zależnie od sytuacji. Zmiana zachowania, zarówno męża, ucznia, jak i syna występowała zawsze wraz ze zmianą grupy, otoczenia, w jakim się oni znaleźli. Oznacza to, że dla życia człowieka, dla jego zachowania, a także dla rozwoju cech jego osobowości, zasadnicze znaczenie posiadają grupy społeczne, w które jest on uwikłany z racji tego, że jest pracownikiem, członkiem rodziny, uczniem,