HALICZ

Ros. Galicz, ukraińskie Hałycz, miasto, ważnyośrodek życia kośc.-rel. na Ukrainie, siedziba historycznejprawosł. metropolii halickiej i metropolii obrządku łac. (—»halicka metropolia).

Początki osadnictwa na terenie H., jednego z najstarszychmiast ruskich, sięgają przełomu IX i X w. (gród H...

HELICZE, Halicz, Halitz

byli synami Chaima z Halicza; od 1534 prowadzilina Kazimierzu (Kraków) pierwszą w Polsce drukarnię hebr.