„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - Konfrontacja Kreon - Hajmon

Kreon jest prawowitym władcą Teb. Jgo decyzja spowodowana była chęcią udowodnienia poddanym, że potrafi być sprawiedliwy i okrutny dla wrogów. Podejrzewając iż poddani mogliby lekcewarzyć jego władzę, kazał stosować wobec nich terror, jako środek zapobiegawczy. Przykładem może być zakaz pochówku...

HAJMON z FAVERSHAM OFM

ur. ok. 1200 w Faversham(Kent), zm. 1244 w Anagni k. Rzymu, zak. działacz.

Jako kapłan diec. i wykładowca teologii na uniw. w Paryżuwstąpił 1225 do zakonu; był lektorem studium zak. i kaznodziejąw Tours, Bolonii i Padwie; uczestniczył w prounijnejmisji pap. na Wschód (1233) i walczył z despotycznym...

HAJMON z HIRSAU, Heymo OSB

Żył na przełomieXI i XII w., hymnograf. Był uczniem opata —> Wilhelma zHirsau, a nast. przeorem w tamtejszym klasztorze; po 1091napisał Vita beati Wilhelmi (PL 150,889-922; MGHSS XII209-225), ukazujące jego życie i cuda (dzieło to posłużyłopóźniej jako źródło do Codex Hirsaugiensis, przerobionegonast...