Od Haiti do Santo Domingo: nowa ewangelizacja

W trakcie swojego tour południowoamerykańskiego, 9 marca 1983 r., papież zatrzymujesię na kilka godzin na wyspie Haiti, żeby uczestniczyć w obchodach kongresueucharystycznego i maryjnego, zwołanego przez biskupów pod hasłem „Potrzeba, żeby ktoścoś zmienił". Wtedy to wygłasza dwa ważne przemówienia:...

HAITI, Republika Haiti, République d' Haïti

Państwo wzach. części wyspy H. (—> Antyle) w basenie M. Karaibskiegow Ameryce Środk., od wsch. graniczy z Dominikaną, zajmuje27 750 km2 i liczy 5,24 min mieszk. (z czego 90% stanowiąMurzyni), w tym 89% katolików, 10% protestantów, 1% wyznawcówkultu —» wodu.

1. W o k r e s i e k o l o n i a l n y m - na...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Haiti

 

Nie lepiej niż na Kubie, choć inaczej, kształtowała się sytuacja w innych krajach karaibskich. W Haiti kolejne dyktatorskie rządy reprezentowały antagonistyczne wobec siebie siły rasowe - Murzynów, bądź będących z reguły przed­miotem dyskryminacji Mulatów. Po obaleniu w 1957 r. mulackiej dyktatury...

DESSALINES Jean-Jacques, właśc. J.J. Duclos (ok. 1758 - 17 X 1806), gen., przywódca antyfranc. powstania na Haiti

Ur. w La Grande-Rivi&re, niewolnik pracujący na plantacji na San Domingo, w 1791 przystąpił do powstania przeciwko białym. Odznaczał się zarówno zdolnościami wojsk., jak też wyjątkowym okrucieństwem. Będąc Murzynem, występował zdecydowanie przeciw Mulatom.

Po przybyciu w II 1802 ekspedycyjnego...

HAITI (San Domingo), państwo na M. Karaibskim w zach. części wyspy o tej samej nazwie

Od czasu zawarcia pokoju w Ryswick (1697) ta część wyspy należała do Francji i była nazywana Saint--Domingue. Francuzi rozwinęli tu oparte na pracy niewolniczej plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kawy i indy go. W początkach Rewolucjij wybuchły bunty niewolników. 13 i 15 V 1791 Konstytuanta...