Hagiografia

Czytaj Dalej

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

WORONIECKI Hagiografia, jej przedmiot i zadania, Kr. 1971; Hagiografia polska Słownik bio-bibliograficzny, red.

HAGIOGRAFIA - W POLSCE

Hagiografia polska. 2, 29-161; tenże, HP I 36-48; tenże, Hagiografia, DTKP I 337-357; U. Borkowska, Hagiografia, DTKP III 2, 9-23; M.

Hagiografia

Pisma te sięgają wprawdzie czasów wczesnochrześcijańskich, hagiografia jednak naukowy charakter zawdzięcza bodźcowi, jaki otrzymała od jezuity Jana Bollanda (1596-1665).

Historia Kościoła i hagiografia

Hagiografia, wbrew ewangelickiej wrogości do czci świętych, znalazła u katolików wybitnych badaczy iautorów.

Średniowieczna hagiografia – geneza, przedstawiciele i ich dzieła

W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV...

HAGIOGRAFIA

(gr. hagios święty, graf ein pisać), dziedzina—> historiografii kośc. zajmująca się historią życia idziejami kultu świętych; rozwijająca się od II w., wraz z kultemświętych w Kościele wsch. (—> bizantyjska teologia II 5)i zach., poddana została w XVII w. nauk. krytyce przez —»bollandystów i —...

HAGIOGRAFIA - DZIEJE

1 . W s t a r o ż y t n o ś c i chrzęść, powstały najstarszespisy męczenników i bpów (—> Depositio martyrům iDepositio episcoporum), układane od II w. na liturg. użytekKościołów lokalnych, a zamieszczone w —» Chronografie zroku 354; zapiski komemoracyjne stały się zalążkiem przyszłych—» kalendarzy...

HAGIOGRAFIA - W KOŚCIELE WSCHODNIM

1. W B i z a n c j umutrzymały popularność wypracowane w starożytności formułyBios kat politela (odpowiednik łac. —> Vitae) mnichówi bpów, —» apoftegmaty ojców oraz używane powszechnieod IV w. zbiory żywotów w rocznym cyklu liturg., czyli-* menologia i ich skróty —» synaksariony; równoleglefunkcjonowały...