Hadriana

Czytaj Dalej

Reskrypty Trajana i Hadriana

Hadrian, gdy zdobył Jerozolimę, częściowo już odbudowaną po 70 roku, założył w niej rzymską kolonię Aelia Capitolina, zbudował pogańskie świątynie, Afrodyty naGolgocie i Jowisza na miejscu dawnej świątyni Salomona.

CODEX HADRIANEUS, Codex canonum, Collectio Dionysio Hadriana

Hadrian I (stąd nazwa) królowi Karolowi Wielkiemu, który po rozbiciu Longobardów, dążących do zlikwidowania Państwa Kośc, przybył do Rzymu i odnowił ojcowską darowiznę (donacja Konstantyna).