Habsburgowie

Habsburgowie

Czytaj Dalej

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

Stąd zbliżenie z Habsburgami oraz ugoda z Brandenburgią, której w 1611 roku obiecano objęcie lenna pruskiego. W czasie potopu szwedzkiego Habsburgowie opowiedzieli się za Rzeczypospolitą.

HABSBURGOWIE

Za panowania Fryderyka III i jego syna Maksymiliana I seria małżeństw znacznie rozszerzyła dziedziczne włości Habsburgów: małżeństwo Maksymiliana I z Marią Burgundzką (1477) dało im Niderlandy; małżeństwo ich syna, Filipa I Pięknego, z Joanną Obłąkaną przyniosło ich pierworodnemu synowi, Karolowi V, tron Hiszpanii; małżeństwo ich młodszego syna, Ferdynanda, z Anną, córką Ludwika II, króla Węgier i Czech, oddało Habsburgom koronę tych ...

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

Batorego na tron wyniosła szlachta, tradycyjnie niechętna Habsburgom i obawiająca się, że elekcja przedstawiciela tej dynastii prowadzi do nieuchronnego konfliktu z Turcją.

Między Habsburgami a Turcją

Habsburgowie utrzymali tylko zachodnią część kraju. Starał się także zachować poprawne stosunki z Habsburgami.

Początki potęgi Habsburgów

Celem Rudolfa I było zapewnienie Habsburgom dziedziczności korony.

HABSBURGOWIE

Dynastia niem., pochodząca prawdopodobniez Alzacji, biorąca swą nazwę od zamku Habsburg(Habichtsburg) w szwajc. kantonie Argowia (Aargau).

Zamek Habsburg zbudował ok. 1020 bp Werner ze Strasburga,którego brat Radbot (zm. przed 1045) uważany jestza założyciela linii rodu noszącej później (1090) tytuł...

HABSBURGÓW WOJNA DYNASTYCZNA 1439--1457

Śmierć w 1439 Albrechta II (1397--1439), pierwszego habsburskiego cesarza Świę­tego Cesarstwa Rzymskiego, stała się przyczyną bezkrwawego kryzysu dynastycznego i rodzin-nego Domu Habsburgów. Przed objęciem władzy cesarskiej Albrecht sprawowai rządy w Austrii, Czechach i na Węgrzech, a jego jedynym...

SIEDMIOGRODU WOJNA ł HABSBURGAMI 1644-1645

W 1644 Szwecja i Siedmiogród zawarły przymierze i wypo­wiedziały wojnę Habsburgom.

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

; tworzył nowe minis- terstwa podporządkowane jemu; zreformował sądownictwo, zniósł tortury, kształcił prawników i urzędników, ujednolicono prawo; ograniczył poddaństwo chłopów, sprowadzał osadników, rozbudował manufaktury państwowe, Habsburgowie Ich ziemie to: Czechy, księstwo Austrii, Tyrol, Styria, Karyntia i Węgry.

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Rządy Jag. w Czechach i na Węgrzech napotykały stałe przeciwdziałanie Hab. aust. W 1514 Maksymilian I Habs. zawarł przymierze z carem przeciwko Jagiellonom. Zygmunt I Stary zdołał rozerwać groźne porozumienie. W 1515 r. W Wiedniu odbył się podwójny ślub jagiellońsko - habsburski: dzieci Władysława...

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

 

August II nie zamierzał się wyrzec osobistych rządów w ojczystej Saksonii — kraju rozwiniętym gospodarczo, bogatym i dobrze administrowanym. Jako dziedziczny książę miał tam większe uprawnienia wobec poddanych niż elekcyjny król w Rzeczypospolitej.

Jednakże władcy Saksonii byli tylko...

HABSBURGÓW AUSTRIACKICH ZATARGI 1606-1612

Rada rodzinna Habsburgów aus­triackich (1605) zmusiła psychotycznego ce­sarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Rudolfa II (1552-1612) do powierzenia namiestnictwa na Węgrzech jego bratu Maciejowi (1557-1619). Ten zawarł pokój z przywódcą Węgrów i księciem Siedmiogrodu Stefanem Bucskayem i z Turcją (1606)...

HABSBURGÓW l WALEZJUSZY WOJNA 1547-1559

Po śmierci króla Francji Fran­ciszka I (1494-1547) jego syn i następca, Henryk II (1519-1559), wznowił wojnę Wa-lezjuszy z Habsburgami, a konkretnie wojnę przeciw cesarzowi Świętego Cesarstwa Rzym skiego Karolowi V (1500-1558), który jako Karol I rządził również Hiszpanią (patrz włoskie wojny między karolem v i fran­ciszkiem i).

HABSBURG Rudolf (1858 - 1889) i YETSERA Maria (? - 1889)

Nieszczęśliwie zakochany arcyksiążę

Rudolf był arcyksięciem, synem cesarza Franciszka Józefa i następcą tronuAustro-Węgier. Maria była młodą i piękną kobietą, jego kochanką, córkąaustriackiego generała i greckiej arystokratki, ale nie należała do tzw. najlepszegotowarzystwa skupionego wokół...

FERDYNAND III HABSBURG (6 V 1769 - 18 VI 1824), w.ks. Toskanii

Ur. we Florencji, wstąpił na tron w 1790, kiedy jego ojciec Leopold został cesarzem Rzeszy. Pod naciskiem Wiednia przystąpił do antyfranc. koalicji, ale już w II 1795 podpisał pokój.

>

JAN HABSBURG (20 I 1782 - 10 V 1859), arcyks. austr., brat cesarza Franciszka I i arcyks. Karola

Ur. we Florencji, syn w.ks. Toskanii, przyszłego cesarza Rzeszy Niemieckiej, Leopolda II. W wieku 18 lat stanął na czele armii austr. walczącej nad Dunajem, ale został pobity przez Moreau pod Hohenlinden. W 1809 odniósł sukces w płn. Włoszech nad rz. Rabą, w V 1815 oblegał fortecę Huninąue. Po 1815...

KAROL HABSBURG (5 IX 1771 - 30 IV 1847), arcyks. austr.

Brat cesarza Franciszka I i arcyks. Jana, feldmarsz., najwybitniejszy z dow. walczących z Napoleonem. Ur. we Florencji, najmłodszy syn w.ks. Toskanii, przyszłego cesarza Rzeszy Niemieckiej, Leopolda II. Przybył do Wiednia w 1790, kiedy jego ojciec otrzymał cesarską koronę. 1791 posłany do Brukseli...

MARIA LUDWIKA HABSBURG (Marie-Louise) (12 XII 1791 - 18 XII 1847), druga żona Napoleona, cesarzowa Francuzów

Córka cesarza Franciszka I, siostrzenica Marii Antoniny, poślubiła w 1810 Napoleona. Ślub per procura zawarto 11 III w Wiedniu, w imieniu cesarza występował marsz. Berthier.

Po pierwszej abdykacji Napoleona, pod naciskiem ojca, powróciła do Wiednia. Decyzją kongresu wiedeńskiego ogłoszona ks. Parmy...

SCHÓNBRUNN, rezydencja Habsburgów pod Wiedniem

15 XII 1805 doszło tu do podpisania traktatu między Prusami a Francją. W przeddzień bitwy pod Austerlitz prus. min. Haugwitz przybył do Austrii, gotów ogłosić przystąpienie Prus do trzeciej koalicji, zgodnie z postanowieniami tajnego traktatu z Poczdamu.

Na wieść o klęsce Rosjan i Austriaków...