Gwiazda

Gwiazda

Czytaj Dalej

GWIAZDA

Czytać w gwiazdach zajmować się przepowiedniami astrologicznymi, wróżyć z gwiazd, stawiać horoskopy na podstawie układu gwiazd. Gwiazda Polarna, Gwiazda Biegunowa, Cynozura, gwiazda widoczna najbliżej płn.

Gwiazdy w najlepszych latach

Gwiazda o dużej masie wyczerpuje bardzo szybko zasoby paliwa jądrowego i znajduje się już u kresu swego „dojrzałego” życia, w tym samym zaś czasie gwiazda o małej masie, oszczędnie gospodarująca paliwem jądrowym, może być dopiero w „niemowlęcym” wieku.

Gwiazdy zmienne i nowe

Ale jest wiele gwiazd, zwanych gwiazdami zmiennymi, które w niewielkich odstępach czasu zmieniają swą jasność. Gwiazda ta przez około 2,5 dnia ma stałą jasność, potem w ciągu 5 godzin zmniejsza swą jasność o około jedną wielkość gwiazdową, po czym w ciągu następnych 5 godzin blask jej wraca do normy.

Gwiazdy i gwiazdozbiory

Na przykład wielkimi literami alfabetu łacińskiego, poczynając od litery R, oznacza się gwiazdy zmienne, natomiast gwiazdy słabe, obserwowane jedynie przez lunety, oznaczone są numerem, pod którym dana gwiazda występuje w określonym katalogu gwiazd.

GWIAZDA MORZA

; wiąże się go na ogół z rozmaitymiujęciami MB Niepokalanej, której płaszcz zdobią gwiazdyalbo też gwiazda umieszczona na kształt diademu nad czołemMadonny, zastępująca koronę, przy czym niekiedygwiazda przypięta jest na ramieniu płaszcza (jak w przedstawieniachMB —» Zwycięskiej lub Rycerskiej); postać NiepokalanejG.

Jak powstają gwiazdy?

W tych obłokach, które noszą nazwę mgławic, przebiega proces narodzin nowych gwiazd. Autorzy tego wy­kresu mieli na celu przedstawienie właściwości fizycznych gwiazd, a przede wszystkim zależność pomiędzy ich jasnością i kolorem.

Jak rodzą się gwiazdy?

Co jakiś czas fragmenty chmury zaczynają się łączyć, ściśnięte zapewne wybuchem ginącej gwiazdy lub przyciąganiem pobliskich gwiazd.

Czym jest życie gwiazdy?

Życie gwiazdy zależy głównie od jej masy. Kie­dy gwiazda taka jak Słońce wyczerpie już swe wodorowe „paliwo", jej helowe jądro kurczy się, a warstwy zewnętrzne ekspandują na ze­wnątrz i gwiazda przekształca się w czerwone­go olbrzyma.

Co to są wybuchające gwiazdy ?

Wówczas przez moment gwiazda świeci wiele milionów razy jaśniej od Słońca. Jeśli masa początkowa gwiazdy była odpowied­nio duża, po jej wybuchu może pozostać małe ciało, zwane gwiazdą neutronową, o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu kilometrów.

Gwiazda podwójna

Przez gwiazdy optycznie podwójne rozumiemy gwiazdy, które nie oddziałują na siebie fizycznie, a tylko przypadkowo znajdują się w tym samym kierunku, gdy patrzymy na nie z Ziemi.

Gwiazdy

W mitologicznych wyobrażeniach wielu ludów gwiazdy w ogóle lub określone gwiazdy interpretowano jako zmarłych przeniesionych na niebo; kilka indiańskich kultur posunęło się nawet do tego, że każdej żywej istocie na ziemi przypisywało jej odpowiednik wśród gwiazd.

Słońce - nasza gwiazda dzienna

Słońce jest takie, jak miliony gwiazd we Wszechświecie. 500 km), zalicza się do mniejszych gwiazd.

EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

Pod wpływem własnej grawitacji obszar podwyższonej gęstości zapada się, staje się coraz gęstszy i gorętszy, by ostatecznie, po zapoczątkowaniu reakcji termojądrowych przeobrazić się w jedną lub więcej gwiazd: protogwiazdę/-zdy.

EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

10 km, to gwiazda wówczas przestaje się zapadać. Niektóre gwiazdy neutronowe obserwujemy jako pulsary, które wysyłają dwie wiązki promieniowania świetlnego.

Galaktyki i gwiazdy

Słońce jest jedną ze 100 bilionów gwiazd, z których zbu­dowana jest nasza Galaktyka, mająca kształt spi­rali. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

90% gwiazd przypada na szerokie pasmo ciągu głównego.

BRACIA SZPITALNI NAJŚWIĘTSZEJ PANNY, kawalerzy gwiazdowi, krzyżowcy gwiaździści, krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Canonici Regulares Sanctissimae Crucis a Stella Rubea

Grzegorza IX jako kanoniczy zakonszpitalny; emblematem braci był podwójny krzyż z czerwonągwiazdą. Sossalla, Przyczynki do historii krzyżowców z czerwoną gwiazdą, NP 23(1966) 199-237.

„GWIAZDA MORZA"

Kaczmarek, Stówo Biskupa Gdańskiego, Gwiazda Morza 1(1983) z. 1,3; Od Redakcji, Gwiazda Morza 1(1983) z.

Gwiazda poranna

Podobnie jak gwiazda wieczorna, określenie jasnej planety Wenus, jednakże w przeciwieństwie do gwiazdy wieczornej odnosi się ona do porannej pozycji tej planety; jako zwiastunka nowego dnia symbol ciągłej odnowy lub wiecznego powrotu; symbol światła zwyciężającego noc, stąd w chrześcijaństwie symbol Chrystusa lub Marii.

Poinsecja (gwiazda betlejemska)

Ta niewymagająca roślina jest nazywana gwiazdą betlejemską lub wilczomleczem pięknym.