GÖTZEL GUSTAW

ur. 9 V 1885 w Monachium, zm.29 VI 1950 tamże, katechetyk.

Po studiach filoz.-teol. w Monachium przyjął 1909 święceniak a p ł . ; pozostając pod wpływem J. Göttlera, H. Stieglitzai A. Webera, zainicjował i kierował ruchem katechet.(—» monachijska metoda katechetyczna); 1918 objął...

GUSTAW ROMUALD OFM

Imię chrzestne Michał Antoni,ur. 5 I 1911 w Zbarażu, zm. 14 I 1976 w Lublinie, historykKościoła, bibliotekarz i bibliograf.

Do zakonu wstąpił 1926; 1936 przyjął święcenia kapł. orazuzyskał magisterium teologii na Uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a 1947 na KUL - doktorat na podstawie pracy Kościółi...