HYTREK ADOLF ks.

Pośpiech, Adolf H.

BECK Adolf (1863 - 1942)

Ucieczka przed Bełżcem

Polski lekarz i fizjolog żydowskiego pochodzenia. W latach 1889-1895 pracowniknaukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1895 roku zaś profesor fizjologiiuniwersytetu we Lwowie (w latach 1912-1913 pełnił tam funkcję rektora).

Zajmowałsię fizjologią mózgu i nerwów ruchowych. Był...

HITLER Adolf (1889 - 1945) i BRAUN Ewa (1912 - 1945)

Uniknąć wstydu i kapitulacji

Hitler i Braun byli małżeństwem bardzo krótko. Od ślubu do wspólnej śmierciminęła zaledwie doba. Znali się oczywiście dużo dłużej. Ewa Braun pochodziła zrodziny mieszczańskiej. Hitlera poznała w 1929 roku w zakładzie fotograficznym, wktórym pracowała. Zakochała się...

JOFFE Adolf Abramowicz (Wiktor Krymskij) (1883 - 1927)

Na wierność Trockiemu

Z wykształcenia lekarz, z zawodu dyplomata i działacz partyjny. Ambasadorradziecki w Niemczech, Chinach i Austrii.

Ze strony sowieckiej przewodniczyłrokowaniom z Niemcami w Brześciu Litewskim (1918) i Polską oraz krajaminadbałtyckimi w Rydze. Fanatyczny komunista, wspierał ruchy...

Czy Adolf Hitler był osobą normalną???

Jeżeli nazwiemy całą egzystencję Adolfa Hitlera zjawiskiem w dziejach XX wieku, a nawet szerzej –w dziejach świata , to możemy bez żadnej przesady uznać ,że było to zjawisko nienormalne , a nawet wysoce nienormalne.

Adolf Hitler Biorgaphy.

Adolf Hitler was born on April 20, 1889 in Braunau, Austria, a small town across the Inn River from Germany.

KALKREUTH Friedrich Adolf von (21 II 1737 - 10 VI 1818), feldmarsz. prus.

Ur. w Sotershausen. Od 1752 w służbie wojsk., uczestnik wojny siedmioletniej 1756-1763. Za uwiedzenie żony ks. Henryka Pruskiego, którego był adiutantem, zakazano mu w 1766 pobytu w Berlinie na 20 lat. 1790 gen. por., 1792 dow. części wojsk prus. w Szampanii, 1793 dowodził oblężeniem Moguncji, 1794...

THIELMANN Johann Adolf (1765 - 1824), gen. sas.

Ur. w Dreźnie. Dowodził sas. kaw. w kampanii 1812 w korpusie Latour-Maubourga, odznaczył się pod Możajskiem. W 1813 stał garnizonem w Torgau, ale 12 V jako pierwszy z sas. dow. przeszedł na stronę sprzymierzonych. 28 IX pobił gen. Lefebvre-Desnouettes’a pod Altenburgiem. 1815 dow. 3 korpusu armii...