Grzybnia

Grzybnia

Czytaj Dalej

GRZYBNIA

Wyróżnia się grzybnię nitkowatą, której strzępki luźno przerastają podłoże i grzybnię plektenchymatycz-ną, o ścisłym układzie strzępek, tworzącą owoc-niki grzybów wyższych (workowce, podstawczaki).

GRZYBNIA

GRZYBNIA — zespół rozgałęzionychstrzępek rozrastającychsię wewnątrz lubna powierzchni podłoża;stanowi narząd wegetatywnyi rozrodczy grzyba, spełniającymiędzy innymi funkcjępobierania pokarmów.