Zbieranie grzybów

Dla zaawansowanego zbieracza grzybów, a przede wszystkim dla specjalisty, który interesuje się grzybami nie tylko w celach spożywczych, znajomość typu gleby stanowi ważną przesłankę dla pewniejszego oznaczenia gatunku.

GRZYBY

Gatunki pasożytnicze, stanowiące 25% wszystkich grzybów, mogą wywoływać groźne choroby, zwane grzybicami i atakują tkanki roślin, zwierząt, w tym człowieka, jak również plechy innych grzybów.

Biologia grzybów

Przeważnie rośnie ona w postaci włókien lub wrzecion, a także grubych sznurów lub silnych, czasami nawet bardzo twardych tworów (sklerotium); To, co nazywamy „grzybami" i zbieramy, to owocniki grzybów.

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby niedoskonałe - stanowią one sztucznie utworzoną grupę grzybów, u których nie stwierdzono rozmnażani płciowego.

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

Pierwszym najbliższym nam przykładem, pasożytnictwa grzybów mogą być grzybice.

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Grzyb rozkładający materie organiczną w glebie udostępnia roślinie niezbędne składniki mineralne, a korzenie rośliny dostarczają grzybom węglowodanów, aminokwasów i innych potrzebnych substancji organicznych.

Grzyby - Fungi Mycota - budowa i charakterystyka

- grzyby niedoskonałe, bo nie wykryto u nich rozmnażania płciowego - Podstawczaki (grzyby kapeluszowe) – rozmnażanie na podstawkach Fungi imperfecti = Deuteromycota = Grzyby niedoskonałe Na powietrzu: -Altenaria -Botrytis -Cladosporium W domu: -Trichoderma -Fusarium -Candida ( grzyb drożdżopodobny - rozmnażanie przez pączkowanie; gnieździ się w pierwszym(jama ustna) i ostatnim(kał) odcinku układu pokarmowego; występuje w ...

Grzyby - Informacje ogólne

Królestwo: Grzyby (Fungi) Gromada: Grzyby właściwe Klasa - Lęgniowce Klasa - Skocznowce Klasa - Sprzężniaki, nazywane Glonowcami Klasa - Workowce Klasa - Podstawczaki Klasa - Grzyby niedoskonałe Gromada: Porosty Plecha większości grzybów ma budowę strzępkową.

Grzyby

Większość grzybów rośnie w sposób dla nas niedostrzegalny i nie rzucający się w oczy, pod postacią cienkich, nitkowatych strzępków, które tworzą grzybnię, znajdującą się pod ziemią lub we wnętrzu jakiegoś obiektu. Łatwo zauważalne grzyby kape­luszowe to jedynie mała grupa przedstawicieli wielkiego świata grzybów.

Zatrucia grzybami

Od zatrucia grzybami, spowodowanego działaniem trucizn zawartych w grzybach trujących, należy bardzo wyraźnie odróżnić stany chorobowe, wywołane zjedzeniem grzybów, które są ciężko strawne, bądź objawy uczulenia ustroju na białko grzybów.

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Do grzybów właściwych należą: Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze rozwiniętą grzybnię, której strzępki tworzone są przez komórki wielojądrowe.

Grzyby kapeluszowe

Grzyby te noszą taką nazwę, gdyż wytwarzają na liściach rośliny gospodarza małe, brązowo-czerwone brodawki wypełnione zarodnikami. Z tego względu, dopóki nie wie się na pewno, czy znaleziony grzyb jest jadalny, czy trujący, nie nale­ży go ze sobą zabierać i zjadać.

POROSTY, grzyby lichenizowane

Obecnie są traktowane jako grzyby iichenizowane i zostały włączone do odpowiednich taksonów grzybów właściwych. Porosty, dzięki swej samożywności i pionierskiemu charakterowi, zasiedliły wiele obszarów niedostępnych dla grzybów.

Warzywa i grzyby

Do najczęściej spożywanych w Polsce grzybów jadalnych należą: borowik szlachetny, koźlarz babka, kilka gatunków maślaków i podgrzybków, czubąjka kania, mieczuj rydz, gąska zielona, pieprznik jadalny (kurka), opieńka miodowa oraz pieczarka i boczniak ostrygowa ty; dwa ostatnie niemal całkowicie pochodzą z hodowli.

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. Strzępki grzybów stanowią podstawę konstrukcyjną plechy porostów.

Grzyby i porosty - Znaczenie

Chleb wino i piwo to zasługa drożdży, grzyby wytwarzają też liczne użyteczne leki z których największą grup tworzą antybiotyki.

Czym są grzyby?

Grzyby są bardzo ważną grupą roślin, ponie­waż powodują wiele chorób, zarówno roślin (za­raza ziemniaczana) jak i zwierząt (grzybica międzypalcowa) Są także źródłem bardzo cennych leków: jeden z najbardziej znanych antybiotyków - penicylina, jest produkowana z grzybów.

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Specyficzna wyłącznie dla grzybów jest gametangiogamia. Grzyby takie nie tworzą gamet. Tak więc u grzybów somatogamicznych nie kopulują ze sobą ani gamety, ani gametangia, ale haploidalne strzępki dwóch różnych osobników.

Terminy dotyczące grzybów

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Konidia- zarodniki grzybów tworzone zewnętrznie na konidioforach.

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm.