Grzegorz VII

Czytaj Dalej

Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o inwestyturę

Jednocześnie Grzegorz wysłał do Henryka umiarkowany list, w którym można było wyczytać propozycję kompromisu.

Święty Grzegorz VII

Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. Grzegorz VII został zmuszony do opuszczenia Rzymu. W ikonografii Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w tiarze.

GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

—* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów kluniackich; 1049 wezwany doRzymu przez pap. Grzegorza z XX w. , kościół GrzegorzaVII, Rzym); niekiedy G.

Grzegorz VII

Dla działalności Grzegorza VII bardziej decydującą niż doświadczenie, okazała się jego mentalność iświadomość celu, do którego dążył. Dictatus papae, zrozumiały w ówczesnych warunkach Kościoła i cesarstwa, stanowił program działania Grzegorza VII.

Św. GRZEGORZ VII Hildebrand

ok. 1020-85, Papież od 1073; w 1074 nakazał celibat księży; zob. Canossa.

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VII „O wadach etycznych”

Nieopanowanie to słaba wola, uleganie pokusom i rozpustnościom. Jest czymś złym i nagannym. Umiarkowany panuje nad sobą i jest odporny na problemy. Nieopanowanie wynika z niewiedzy, lecz też od niej stroni. Ulegając żądzy rozkoszy posiada nie wiedzę lecz mniemanie. Jest ono sprzeczne ze słuszną oceną...

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK

Chociaż Grzegorz był następcą Orygenesa, zasadniczo różnił się odeń pojmowaniem filozofii: przeszedł od jej pojmowania autonomicznego do heteronomicznego: u Orygenesa filozofia była wolna, u niego już ograniczona przez dog­maty wiary.

Tales z Miletu – w. VII – VI

Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi – „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną całością, a wszystko co żywe jest wilgotne, suche obumiera”. Tales rzeczywiście jako...

Anaksymander z Miletu ok. VII - VI

Uczeń Talesa, który ponowił pytanie Talesa o zasadę świata. By na nie odpowiedzieć, zapytał: „Czy woda może być zasadą świata?”, a następnie: „co może być zasadą jako zasadą?”

Uważa się koncepcję Anaksymandra za pierwszą niemitologiczną koncepcję wyjaśniającą powstanie i porządek...

Grzegorz Piramowicz - biografia

Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz.

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur.

GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk

GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk, ur.

GLASS GRZEGORZ, pseud. Avanti

GLASS GRZEGORZ, pseud.

GRZEGORZ Z SANOKA

GRZEGORZ Z SANOKA, ur.

GRZEGORZ Z ŻARNOWCA

GRZEGORZ Z ŻARNOWCA, ur.

KNAPIUSZ, Cnapius, Knapski, GRZEGORZ

KNAPIUSZ, Cnapius, Knapski, GRZEGORZ, ur.

ORSZAK GRZEGORZ, Orsatius

ORSZAK GRZEGORZ, Orsatius, ur.

PIRAMOWICZ GRZEGORZ

PIRAMOWICZ GRZEGORZ, ur.

Św. GRZEGORZ I WIELKI

ok. 540-604, Papież od 590, ojciec kościoła, pierwszy używał tradycyjnego odtąd tytułu papieży: „sługa sług bożych"; zob. Anglowie („Nie Anglowie..."); Chorał (gregoriański); Kichanie.

GRZEGORZ X

Teobaldo Visconti, 1229-76, papież od 1271, ustalił system obioru papieży przez konklawe.