Grzegorz

Czytaj Dalej

Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nazjanzu

Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazywany Grzegorzem Teologiem, urodził sięokoło 329 r. Grzegorz pyta, czy Bóg nie jest przypadkiem zbudowanyz tzw. Grzegorz wyraźnie do arystotelejskiego dowodu z ruchu (exmotu).

Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nyssy

Grzegorz idzie tu tak daleko, że w ogóleodrzuca jako zupełnie niemożliwe bytowanie duszy bez ciała, co prowadzi gonawet do bardziej skrajnego, „somatycznego" stanowiska niż koncepcja człowiekau św.

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK

Chociaż Grzegorz był następcą Orygenesa, zasadniczo różnił się odeń pojmowaniem filozofii: przeszedł od jej pojmowania autonomicznego do heteronomicznego: u Orygenesa filozofia była wolna, u niego już ograniczona przez dog­maty wiary.

Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o inwestyturę

Jednocześnie Grzegorz wysłał do Henryka umiarkowany list, w którym można było wyczytać propozycję kompromisu.

Święty Grzegorz I Wielki

zaraza, Grzegorz zarządził pokutną procesję dla odwrócenia klęski. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna w starszym wieku, w papieskimstroju liturgicznym, w tiarze.

Święty Grzegorz VII

Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. Grzegorz VII został zmuszony do opuszczenia Rzymu. W ikonografii Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w tiarze.

GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

Chybiński, Grzegorz Gerwazy G. Węcowski, Grzegorz Gerwazy G. 2, 73-75; Grzegorz Gerwazy G.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ZNACZENIE

, R 1963; tenże, Grzegorz Teolog, Pz 1965; tenże, Amour de la solitude et vie dans le monde à l'école de G. , Grzegorz z Nyssy), AK 92(1979) 409-421; CP.

Benedyktyni - Grzegorz I Wielki

Grzegorz (lata 540-604) około 575 r. Nie tylko Italia (Kasjodor i Grzegorz), ale wszystkie kraje Europy Zachodniejmiały w tych wiekach swych wybitnych intelektualistów i myślicieli.

Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Grzegorz z Rimini

Inną charakterystyczną postacią był generał augustianów i profesor teologiiw Paryżu Grzegorz z Rimini (Ariminensis) zmarły w 1358 r. Grzegorz powiada, że przedmiotem naszej wiedzy jest znaczeniewniosku (significatum conclusionis).

Grzegorz IX

Grzegorz IX zbliżył się do miast lombardzkich,a na manifest cesarza o walce z rebeliantami cesarstwa ogłosił (1239) ekskomunikę. Fryderyk II zajął Państwo Kościelne i blokował Rzym, gdy zmarł Grzegorz IX (22 VIII 1241).

Uczony Grzegorz XIII

Grzegorz XIII starał się opraktyczne wykorzystanie nauki. Wobec władców samodzielny, bronił Grzegorz praw Kościoła szczególnie przed roszczeniami hiszpańskiegosystemu kościelnego, zarówno w samej Hiszpanii, jak i w Mediolanie i Neapolu.

GRZEGORZ PAPIEŻ

Wychowany przez mnichów Grzegorz dorasta, ratuje królową przed wrogami i żeni się z nią, ale dowiedziawszy się, że jest ona jego matką (por.

GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

i organizacyjna Kościoła na terenach Kapadocji i Pontuzjednały mu przydomek „wielki", którym nazywali go BazyliWielki i Grzegorz z Nysy (zawdzięczali mu m. opracował Grzegorz zNysy (PG 46,893-958; streszczenie P.

GRZEGORZ II MARTYROFILOS, Wahram

Pochodził z książęcej rodziny Pahlawunich; dzięki ojcu (—»Grzegorz Magistros) otrzymał staranne wykształcenie w Bizancjum;po śmierci ojca (1058) przejął urząd namiestnikaMezopotamii, a wkrótce potem poświęcił się życiu zak. Grzegorz VII w liściedo G.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

opisał, wformie mowy pochwalnej, Grzegorz Prezbiter na przełomieVII i VIII w.

Święty Grzegorz z Nazjanzu

Grzegorz z Nazjanzu, pustelnik, biskup, patriarcha, doktor Kościoła (330 - 389/390). Grzegorz ukazywany jest jako biskup rytu bizantyjskiego lub w pontyfikalnych szatachrytu rzymskiego.

Święty Grzegorz z Nyssy

Grzegorz z Nyssy, biskup, doktor Kościoła (335 - 395). Grzegorz ukazywany jest jako grecki biskup.

Święty Grzegorz II

Grzegorz II, Rzymianin, papież. Grzegorz wykazał mądrość, roztropność i stanowczość.

Święty Grzegorz III

Grzegorz III, papież. Grzegorz przedstawiany jest w kapie, paliuszu lub tiarze na głowie.