Grzebień

Czytaj Dalej

Grzebień biodrowy

Grzebień biodrowy (crista iliaca) stanowi górny, zgrubiały brzeg talerza. Jest on wypukły ku górze i wygięty wr kształcie litery S: rozpoczyna się wystającym ku przodowi, tępym kolcem biodrowym g ó r n y m przedni m (spina iliaca anterior superior), a kończy się również tępym kolcem biodrowym tylnym...

Grzebień

1) koronka, zwieńczenie ścianki dachu,kalenicy lub części budowli, złożone zwykle ze sterczynpowtarzających się jednego, dwóch i więcejtypów w układzie alternującym. Spełnia rolę dekor.,przesłaniając częściowo dach; spotykane zwł. w budownictwiedrewn. oraz w architekturze got. i renes.;

2)...

GRZEBIENIE MITOCHONDRIALNE

Struktury występujące w mitochondriach, będące wpukleniami wewnętrznej błony tych organelli. Na terenie wewnętrznej błony mitochondrium zachodzi końcowy proces oddychania komórkowego -transport elektronów w łańcuchu oddechowym, oraz sprzężona z tym procesem fosforylacja oksydacyjna, Grzebienie...