Grzbiet

Czytaj Dalej

Masaż grzbietu i pośladków u dziecka

W I fazie ręce pracowały razem, kolejno jedna za drugą, natomiast w II fazie masujemy tylko lewą ręką płasko przesuwając ją po grzbiecie niemowlęcia od karku do pośladków (ryc.

Masaż grzbietu w całości

   Oklepywanie mięśni przykręgosłupowych, a także oklepywanie mięśni grzbietu do granicy nerek.    Wibracja mięśni przykręgosłupowych oraz wibracja mięśni grzbietu.

Mięsień najszerszy grzbietu

najszerszego grzbietu biegną silnie zbieżnie w kierunku dołu pachowego; pęczki górne bardziej poprzecznie, dolne stromo ku górze. najszerszy grzbietu opuszcza podniesione ramię, przywodzi je do tyłu i obraca do wewnątrz.

MIĘŚNIE GRZBIETU

Pierwsze powstały z mięśniówki brzusznej i przewędrowały na grzbiet; są one unerwione przez gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych w przeciwieństwie do grupy głębokiej, właściwych mięśni grzbietu, unerwionych przez gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych.

Masaż mięśni grzbietu

Po wymasowaniu jednej strony grzbietu przechodzimy na drugą stronę. Masaż grzbietu można przeprowadzić również stojąc tylko z jednej strony pacjenta. Oklepujemy górną i środkową część grzbietu do granicy nerek.

Krótkie mięśnie grzbietu

międzykolcowe i międzypoprzeczne tylne oraz przyśrodkowe), ale również metameryczne mięśnie, które choć położone na grzbiecie, są pochodzenia wentralnego, unerwione przez gałęzie przednie nerwów rdzeniowych (mm.

Powierzchowne mięśnie grzbietu

Grupa powierzchownych mięśni grzbietu dzieli się na dwie podgrupy: na mięśnie kolcowo-ramienne (mm. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki), i na mięśnie kolcowo-żebrowe (mm.

Głębokie mięśnie grzbietu

Stanowią właściwą mięśniówkę grzbietu i unerwione są przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. Całość nazywana jest mięśniem prostownikiem grzbietu.

Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie długie grzbietu

Stanowią właściwą masę prostownika grzbietu.

Grzbiet ręki

Od sieci nadgarstka grzbietowej odchodzą cztery tętnice grzbietowe śródręcza, a od nich z kolei tętnice grzbietowe palców.

Grzbiet stopy

) tworzą płaski przedział, w którym znajdują się praktycznie wszystkie istotne elementy grzbietu stopy. Naczynia grzbietowe stopy będące przedłużeniem t.

Co to są grzbiety oceaniczne?

Na samym środku oceanu rozciągają się potężne grzbiety oceaniczne.

TĘTNICE GRZBIETU RĘKI

metacarpea dorsalis) odchodzących z sieci grzbietowej nadgarstka i biegnących na odpowiednich mięśniach międzykostnych grzbietowych oraz z t. grzbietowej 1 śródręcza (a.

Żyły grzbietu ręki

Żyły grzbietowe śródręcza biegną na powierzchni grzbietowej odpowiednich przestrzeni międzykostnych i uchodzą albo do sieci żylnej o nieregularnych podłużnych oczkach, albo do łuku żylnego grzbietowego śródręcza (arcus lenosus metacarpi dorsalis).

Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - ramienna

najszerszy grzbietu – rozpoczyna się rozcięgnem na wyrostkach kolczystych kręgów począwszy od TH6 do S5, następnie na tylnej blaszce powięzi piersiowo-lędźwiowej, na grzebieniu biodrowym i powierzchni zewnętrznej trzech dolnych żeber. piersiowo-grzbietowy. Unerwione ze splotu szyjnego i nerwu grzbietowego łopatki.

Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie krótkie grzbietu

Mm. międzykolcowe są najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą rozdwojone końce wyrostków kolczystych. Biorą udział w prostowaniu kręgosłupa.

Mm. międzypoprzeczne także najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą guzki wyrostków poprzecznych. Dlatego wyróżnia się w tym odcinku...

Niespecyficzne badanie grzbietu.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu z rozluźnionymi ułożonymi do tylu kończynami górnymi. Wzdłuż tułowia oraz na kończynach poprzecznie do przebiegu derma-tomu badający unosi między kciukiem i palcem wskazującym fałd skórny i „zwija go w rolkę".

Interpretacja: Test pozwala ocenić miejscowe...

Grzbiet zagonu

Nieznaczne wypiętrzenie przebiegająceśrodkiem zagonu, powstałe wskuteknaorania na siebie pierwszych trzech lub czterech skib.

Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - żebrowe

M. zębaty tylny górny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych C6-Th2, a kończy na powierzchni zewnętrznej żebra 2-5. Jest pomocniczym mięśniem wdechowym, unerwionym przez nerwy międzyżebrowe I-IV.

M. zębaty tylny dolny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th11-L2-3 rozcięgnem, a...

Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - poprzeczne

M. płatowaty głowy – rozciąga się od więzadła karkowego na wysokości C3-C7 i od wyrostków koczystyc Th1-Th2 do wyrostka sutkowa tego kości skroniowej.

M. płatowaty szyi rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th3-Th5, a kończy na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych...