Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Romanum w V wieku

-  415 r. - próba utworzenia gocko-rzymskiego państwa wokół Tuluzy przez Ataulfa, który poślubił siostrę Honoriusza Gallę Placydię

PAŃSTWO WANDALÓW W AFRYCE

-  Genzeryk wspierany w Afryce przez Berberów i zwolenników herezji donatystów zwyciężył Bonifacjusza pod Hipponą,

-  układ z Aecjuszem (435...