Grupa 13

Czytaj Dalej

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego

grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie Awangarda Krakowska - Tadeusz Peiper (twórca hasła - Miasto, Masa, Maszyna), zakłada czasopismo Zwrotnica.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

Wpływ czynników politycznych.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - F U T UR Y Z M

F U T UR Y Z M

Pojawił się na południu Europy (tam gdzie istniał imperializm i silne tendencje rewolucyjne) świat techniki - nowy symbol maszyny. Ojczyzna - Włochy. Przedstawiciele: Marinetti, po I wojnie światowej prąd ten przekształcił się w faszyzm

Polska: Kraków i jego kluby Katarynka,"Gałka...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - AWANGARDA

grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie Awangarda Krakowska - Tadeusz Peiper (twórca hasła - Miasto, Masa, Maszyna), zakłada czasopismo Zwrotnica.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach. Nieuporządkowana w poezji, złożona, chaotyczna; eksperymentowała. Nie da się jej przypisać żadnej szczególnej poetyki; poeci ci używali wielu technik, jedni np...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BRONIEWSKI

BRONIEWSKI

Narodziny poezji rewolucyjnej (grudzień 1922r. pierwszy prezydent Polski Odrodzonej, G. Narutowicz - ginie, inflacja, zła sytuacja gospodarcza; wielonarodowościowy charakter państwa - Ukraińcy, Białorusini, Żydzi); radykalizacja młodzieży inteligenckiej

Walka o nowy ład społeczny -...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BOLESŁAW LEŚMIAN

1. eksperymenty z językiem (liczne neologizmy) - tworzył czasowniki od rzeczowników i rzeczowniki od czasowników

2. stosował wzory metryczne, zapożyczone z ludowych pieśni i ballad

3. fantastyka, metafizyka (dziwne stworzenia)

4. wszystko umiejscowione w przyrodzie, potrzeba kontaktu z Bogiem ( nota...

Grupy rówieśnicze

pojęcie grupa społeczna: mała, pierwotna, nieformalna, a zrzeszanie się młodych w grupy równolatków jest cechą współżycia zbiorowego; Cooley – wskazanie że grupa rówieśnicza posiada cechy grupy pierwotnej: mała liczebność – bezpośrednia styczność prosta organizacja oraz ubóstwo ról i pozycji dobrowolność akcesu oraz silna ...

DOSKONALENIE WYMOWY W GRUPIE NAJMŁODSZEJ

Niemałym problemem już w grupach najmłodszych jest niewyraźna mowa dziecka a nawet zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej.

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Subprime Za wschodzącą superpotęgę gospodarczą należy uznać Chiny – jeśli wysokie tempo wzrostu gospodarczego tego kraju utrzyma się to wkrótce Chiny mogą zostać największym światowy eksporterem ( obecnie są na drugim miejscu) Warto zwrócić uwagę na wyodrębnioną grupę krajów BRIC ( Brytania – Rosja –Indie- Chiny) , które obecnie decydują o ponad połowie światowego przyrostu PKB

Grupy strategiczne

Przedsiębiorstwa z danej grupy strategicznej zaspokajają potrzeby tych samych grup klientów. Tworząc mapę grup strategicznych dla danego sektora należy zidentyfikować jak największą liczbę kryteriów, według których grupy będą budowane.

Pojęcie grupy społ. w socjologii

Jest to grupa osób majace cele,zadania,określone terytorium na którym są one realizowane, mające też poczucie odrębności od innych grup i świadomość ,,my” mającą zewn.

Rodzina jako mała grupa społeczna

Jest najbardziej elementarną, małą, pierwotną, formalną ( regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) pozytywną, pierwotną grupą.

GRUPY DAWCÓW VENTURE CAPITAL

  Wyróżniamy 5 podstawowych źródeł Venture Capital (grup kapitałodawców):   I. Na drugim miejscu jest pozyskanie nowych grup klientów oraz dążenie do niedopuszczenia do niego konkurentów.

Grupy społeczne i Rodzina

grupy spontaniczne, przymusowe, automatyczne   IV Kryterium podziału wg odniesienia – to takie układy społeczne wedle których jednostka ocenia własną sytuację i pozycję życiową oraz kształtuje swoje postawy;   grupy odniesienia normatywnego – dostarczają jednostce wzorów zachowań i są przez nie przyswajane, grupy porównawcze – czyli takie gdzie jednostka ocenia własną ...

Grupa etniczna i etnograficzna

: państwo) nie jest to w pełni grupa (bo nie zawsze istnieje poczucie przynależności), ani kategoria społeczna (nie zawsze wspólne pochodzenie i kultura, ale tylko przekonanie o takiej wspólnocie) Podział grup etnicznych na: pierwotne – które po przeniesieniu z jednego społeczeństwa do drugiego chcą nadal funkcjonować w społeczeństwie jako zamknięte ugrupowania, umiejące zaspokoić podstawowe potrzeby ...