Grudziński

Czytaj Dalej

Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego.

„Inny Świat” - Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jedna z najbardziej wstrząsających książek literatury łagrowej. Zapiski Sowieckie wyrosły z przeżyć i doświadczeń więziennych, obozowych autora i jego współtowarzyszy niedoli w nieludzkim świecie.

Motto jest swoistym wprowadzeniem samego autora do...

Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling-Grudziński to pisarz znany młodzieży szkolnej przede wszystkim jako autor utworu Inny Świat oraz opowiadań, m.in. Wieża. Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, jako najmłodsze, czwarte dziecko w rodzinie.1 Wakacje spędzał w Suchedniowie, gdzie zamieszkał jego ojciec po odziedziczeniu...

Obraz zycia w sowieckim lagrze w "Innym swiecie" Gustawa Herlinga - Grudzinskiego. Problemy moralne

Gustaw Herling - Grudzinski to wspolczesny polski pisarz mieszkajacy we Wloszech. Jako wiezien sowieckiego obozu zapoznal sie z totalitarnym systemem sowieckim. Oboz sowiecki byl zlokalizowany w niedostepnych rejonach Rosji. Wiezniowie pracowali przy wyrebie lasu, w kopalniach, przy rozladunku zywnosci. Praca...

Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie.

Faszyzm i komunizm są jednymi z największych kataklizmów historycznych w dziejach ludzkości. Zbrodnicze cechy tych doktryn ujawniły się poprzez wpisaniew podstawowe zasady ideologiczne konieczności bezwzględnej, która prowadziła zaciekłą walkę z wrogami narodowymi i klasowymi. Porządek...

Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”

Dzieje prześladowania i uśmiercania ludzi niewygodnych ze względów narodowościowych i ideologicznych są bardzo stare. Zesłania i przymusowe roboty stosowane były przez wszystkie państwa europejskie posiadające kolonie, zaś zesłania na Syberię rozpoczęły się już w XVI wieku. W stosunku do Polaków...

Mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego – na podstawie „Innego świata” G. Herlinga – Grudzińskiego.

 

„Inny świat” to najbardziej znany utwór pisarza. Powstał w Anglii w latach 1949 – 1950, ukazał się najpierw w przekładzie angielskim. Książka ta, nosząca podtytuł „Zapiski sowieckie”, jest zapisem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach w Grodnie, Witebsku i...

Tragizm losów jednostki w ustroju totalitarnym na podstawie prozy T.Kownackiego, A.Sołżenicyna i Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

"MAŁA APOKALIPSA"

T. Kownackiego:

Problematyka utworu:

• polityczna - autor stworzył powieść, w której ukazał rozpad totalitarnego systemu. Polityka jest wszechobecna. Wszędzie rozwieszone są transparenty przypominające ludziom wielkość PRL. „Mała apokalipsa" jest protestem przeciwko panującemu...

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA, czyli Jakubini polscy

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA,czyli Jakubini polscy, powieść J. Czyńskiego, w y d . w Paryżu1833-34,1.1-4, jednocześnie z przekł. franc. H. Demoliere a (L1-2, przedmowa S. Worcella). Powstała w atmosferze rozrachunkupo klęsce powstania listopadowego, stanowi głosCzyńskiego w tej dyskusji...

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała, ur. 27 IV 1852 w Wodzianikach (Ukraina), zm. 3 VI 1884 w Warszawie, dzienikarz, poeta, powieściopisarz. Studiował w Kijowie i Krakowie, l. 1870-77 spędził we Lwowie, nast. przeniósł się do Warszawy, gdzie debiutował komedią Groch na ścianę (1870);...

HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW

HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW, ur. 20 V 1919 w Kielcach, prozaik, krytyk literacki. W czasie studiów polonist. na UW (1937-39) współpracował z czasopismami lit. (m. in. kierownik lit. tygodnika „Orka na Ugorze"). Podczas okupacji niem. początkowo w Warszawie, współorganizator (1939) konspiracyjnej Pol. Ludowej...

GRUDZIŃSKI JAN OFM

Imię zak. Kajetan, ur. 28 XII1916 w Soli k. Biłgoraja, zm. 25 VIII 1986 w Krakowie, historykzakonu.

Do zakonu wstąpił 1935 w Leżajsku; studia filoz.-teol. odbył w seminarium zak. (1938-39) i archidiec.(1939-42) we Lwowie, gdzie 1942 przyjął święcenia kapł.; poII wojnie świat, uzupełnił studia teol...

GRUDZIŃSKI LUDWIK ks.

ur. 2 VIII 1878 w Iwnie k.Kcyni, zm. 23 IX 1948 w Chicago, działacz polonijny, filantrop.

Po studiach w Pol. Seminarium Duch. w Detroit orazSeminarium św. Franciszka w Saint Francis (Wisconsin) przyjął1905 święcenia kapł. i nast. pracował w parafii NMP wChicago;

1909 został prob, parafii św. Jana...