Gruczoły solne

Czytaj Dalej

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

 

Gruczoły dokrewne i hormony przez nie wytwarzane:podwzgórze:tyreoliberyna;gonadoliberyna;somatoliberyna;kortykoliberyna;somatostatyn;prolaktostatyna inaczej dopamina.przysadka mózgowa: płat przedni:hormon wzrostu; prolaktyna.przysadka mózgowa: płat tylny: oksytocyna.szyszynka:melatonina;płat czołowy...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego

Od pewnego czasu wiadomo, że istnieje związek między depresją a zaburzeniami w pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego. Dzięki współczesnym intensywnym badaniom w tej dziedzinie zależności te są coraz bardziej jasne. Przysadka mózgowa znana jest jako gruczoł główny i wydziela takie hormony, jak...

Wymień znane Ci gruczoły wewnątrzwydzielnicze człowieka oraz produkowane przez nie hormony

Do gruczołów wewnątrzwydzielniczych należą:

1. Szyszynka – wydziela melatoninę hamującą rozwój gruczołów płciowych. Intensywne wydzielanie melatoniny 5-7 roku życia hamuje wydzielanie FSH-RH i LH-RH, dzięki temu szyszynka kontroluje wydzielanie hormonów gonadotropowych i opóźnia dojrzewanie płciowe...

Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

Z osocza: octan, B – hydroksymaślan, lipoproteidy, chylomikrony, sterole, fosfolipidy, wolny glicerol, wolne kwasy tłuszczowe.

Glicerol potrzebny do syntezy tłuszczu mleka syntetyzowany jest w wymieniu z glukozy, a tylko w ok. 10% pochodzi z glicerolu osocza.

Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała...

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Gruczoły te ułatwiają przechodzenie pokarmu przez gardziel i zapoczątkowują trawienie; funkcję tę spełniają za pomocą dwóch rodzajów śliny wydzielanej przez trzy pary gruczołów.Pierwszy typ wydzieliny ma charakter wodnisty i służy do zwilżania i rozpuszczania suchego pokarmu; pozostałe typy...

Gruczoły

Gruczoły (glandulae). Ustrój zużywa do swych czynności bardzo różnorodne wydzieliny, niektóre z nich w dużych ilościach. Substancje te są wytwarzane przez komórki gruczołowe zorganizowane w narządy zwane gruczołami. Są to narządy nabłonkowe, otoczone obficie una-czynioną tkanką łączną;...

Zstępowanie gruczołów płciowych

U obu płci gruczoły płciowe powstają w jamie brzusznej po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym; następnie przesuwają się ku dołowi i osiągają w trzecim lub czwartym miesiącu życia płodowego miednicę większą w najbliższym sąsiedztwie pierścienia pachwinowego głębokiego. To...

Gruczoły

Gruczoły (,glandulae; glans — żołądź). W skórze człowieka jako pochodne-naskórka znajdują się, oprócz wielkich zespołów gruczołów mlecznych, pęcherzykowe gruczoły łojowe i cewkowe gruczoły potowe. Błona śluzowa jest znacznie bogatsza w gruczoły niż...

Ogólna budowa gruczołów

Duże gruczoły, jak np. przyusznica, nie mieszczą się w ścianie cewy pokarmowej, układają się w dużej odległości od swego podłoża macierzystego i mają długi przewód wyprowadzający. Właściwa czynność wydzielnicza odbywa się w końcowych częściach gruczołów, w tzw. odcinkach...

Wydzielina z gruczołów

Do gruczołów merokiynowych należą również gruczoły ślinowe. Pod względem fizyko-chemicznego składu wydzieliny odróżniamy gruczoły surowicze i śluzowe. Pierwsze wytwarzają wydzielinę rzadką, wodnistą, ubogą w białka; wydzielina ta może również zawierać fermenty, jak np. wydzielina...

Zrazy i zraziki gruczołów

Każdy większy gruczoł składa się z grupy czy to cewek, czy pęcherzyków, które przedziela znaczniejsza ilość tkanki łącznej. Na powierzchni większych gruczołów uwidocznia się też podział ich na małe pola, odpowiadające takim grupom, tj. podział na zraziki (lobuli). Grupy zrazików mogą być...

Gruczoły wargowe

Gruczoły wargowe (glandnlae labiales) są to małe, mieszane, surowiczo-śluzowe gruczoły ślinowe, które leżą po stronie śluzowej wargi, często wpuklone w obręb mięśnia. Są one wyczuwalne jako małe grudki kiedy palcami ujmujemy wargę lub też kiedy przesuwamy wargę dolną między zębami.

GRUCZOŁY ŚLINOWE

Do jamy ustnej uchodzi znaczna liczba gruczołów zwanych śliniankami albo gruczołami ślinowymi; wydzielinę ich nazywamy śliną. Trzy z nich są szczególnie duże, są to: ślinianki przyusznc, ślinianki podszczękowe, czyli podżuchwowc, i ślinianki pOdjęzykowe. Tc wielkie gruczoły ślinowe, którymi z...

CZYNNOŚĆ GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH

Ślinianki człowieka są w nieznacznym tylko stopniu stale czynne; ilość ich wydzieliny zwiększa się pod wpływem bodźców doprowadzanych z ośrodkowego układu nerwowego przez nerwy wydzielnicze współczulne i przywspółczulne. Zakończenia tych nerwów dochodzą bezpośrednio do komórek wydzielniczych...

Gruczoły języka

Gruczoły języka (glandulae linguales) pod względem jakości ich wydzieliny dzielimy na gruczoły surowicze, śluzowe i mieszane. Pod względem położenia odróżniamy gruczoły przednie, boczne i tylne.

Gruczołem mieszanym języka jest jedyne większe skupienie zrazików gruczołowych położonych...

Gruczoły śluzowe języka

Gruczoły śluzowe języka są to gruczoły językowe tylne i boczne (glandulae linguales po-steriores et lalerales), położone na nasadzie języka, na odcinku tylnym brzegów języka i na małej przestrzeni bezpośrednio przed brodawkami okolonymi; często uchodzą do mieszków językowych. Wytwarzają one...

Gruczoły surowicze

Gruczoły surowicze (Ebnera) położone w obrębie brodawek okolonych i liściastych należą również do grupy gruczołów tylnych i bocznych. Uchodzą one do rowków w otoczeniu brodawek liściastych i okolonych i mają pomocnicze znaczenie dla narządu smaku.

Trzon języka z wyjątkiem małego tylnego pasma...

Gruczoły podniebienne

Gruczoły podniebienne (glandulae palatinae). Między właściwą błoną śluzową a okostną występują liczne, małe, czysto śluzowe gruczoły podniebienne. Bocznie na podniebieniu wytwarzają one grubą warstwę, szczególnie w głębokiej bruździe między podniebieniem twardym a wyrostkiem zębodołowym...

Gruczoły gardłowe

Gruczoły gardłowe (glandulae pharyngeae): w części nosowej są to gruczoły mieszane, śurowiczo-śluzowe, w części ustnej i krtaniowej — śluzowe. Szczególnie licznie występują w ścianie tylnej i w zachyłku gardłowymi. Wielkość ich waha się w granicach od ziarna prosa do ziarna soczewicy.

W...

Gruczoły przełykowe

Gruczoły przełykowe (glandulae oesophageae) leżą w tkance podśluzowej głównie w jej części początkowej i końcowej. Są to gruczoły śluzowe eewkowo-pęcherzykowe. Ujścia ich leżą w głębi między fałdami błony śluzowej. Wydzielany śluz wygładza powierzchnię wewnętrzną ściany przełyku...