Gruczoły

Czytaj Dalej

Gruczoły wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego u zwierząt

Gruczoły są obecne w ciałach wszystkich kręgowców i niektórych bezkręgowców. Regulują poziom przemiany materii, poziom cukru we krwi i pobudzają aktywność rozrodczą. Gruczoł to wyspecjalizowana część żywego organizmu wytwarzająca określone sub­stancje chemiczne, które odgrywają zasad­niczą...

Ogólna budowa gruczołów

Duże gruczoły, jak np. przyusznica, nie mieszczą się w ścianie cewy pokarmowej, układają się w dużej odległości od swego podłoża macierzystego i mają długi przewód wyprowadzający. Właściwa czynność wydzielnicza odbywa się w końcowych częściach gruczołów, w tzw. odcinkach...

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

 

Gruczoły dokrewne i hormony przez nie wytwarzane:podwzgórze:tyreoliberyna;gonadoliberyna;somatoliberyna;kortykoliberyna;somatostatyn;prolaktostatyna inaczej dopamina.przysadka mózgowa: płat przedni:hormon wzrostu; prolaktyna.przysadka mózgowa: płat tylny: oksytocyna.szyszynka:melatonina;płat czołowy...

ROZWÓJ GRUCZOŁÓW PRZYTARCZOWYCH

Gruczoły przytarczowe pochodzą z nabłonka entodermalnego 3 i 4 kieszonki skrzelowej ; są to więc tzw. narządy skrzclopochodne. Rozwój ich niezależny od rozwoju tarczycy tłumaczy, że występują one nawet w braku gruczołu tarczowego. W drugim miesiącu życia zarodka w odcinkach końcowych 3 i 4...

Gruczoł krokowy

Gruczoł krokowy (stercz, prostata) otacza początkowy odcinek cewki moczowej męskiej, po jej wyjściu z pęcherza moczowego. Zbudowany jest z trzech płatów: lewego, prawego i środkowego. W zaawansowanym wieku, płat środkowy ulega przerostowi, co może być przyczyną zwężenia światła cewki moczowej i...

Gruczoły

Gruczoły (glandulae). Ustrój zużywa do swych czynności bardzo różnorodne wydzieliny, niektóre z nich w dużych ilościach. Substancje te są wytwarzane przez komórki gruczołowe zorganizowane w narządy zwane gruczołami. Są to narządy nabłonkowe, otoczone obficie una-czynioną tkanką łączną;...

Wydzielina z gruczołów

Do gruczołów merokiynowych należą również gruczoły ślinowe. Pod względem fizyko-chemicznego składu wydzieliny odróżniamy gruczoły surowicze i śluzowe. Pierwsze wytwarzają wydzielinę rzadką, wodnistą, ubogą w białka; wydzielina ta może również zawierać fermenty, jak np. wydzielina...

Gruczoł przytarczowy dolny

Gruczoł przytarczowy dolny (glandula parathyreoidea inferior) leży zwykle w °kolicy bieguna dolnego tarczycy, mniej więcej na wysokości 4 chrząstki tchawiczej, zwykle między gałęziami t. tarczowej dolnej. Gruczoł dolny częściej niż górny utraca styczność z torebką gruczołu tarczowego. W pobliżu...

GRUCZOŁY ŚLINOWE

Do jamy ustnej uchodzi znaczna liczba gruczołów zwanych śliniankami albo gruczołami ślinowymi; wydzielinę ich nazywamy śliną. Trzy z nich są szczególnie duże, są to: ślinianki przyusznc, ślinianki podszczękowe, czyli podżuchwowc, i ślinianki pOdjęzykowe. Tc wielkie gruczoły ślinowe, którymi z...

Zrazy i zraziki gruczołów

Każdy większy gruczoł składa się z grupy czy to cewek, czy pęcherzyków, które przedziela znaczniejsza ilość tkanki łącznej. Na powierzchni większych gruczołów uwidocznia się też podział ich na małe pola, odpowiadające takim grupom, tj. podział na zraziki (lobuli). Grupy zrazików mogą być...

Gruczoły żołądkowe właściwe

Gruczoły dna albo żołądkowe właściwe [glandulae fundi s. gastricae propriae), czyli gruczoły trawieńcowe. Przeważąjaeą większość błony śluzowej żołądka zajmują gruczoły dna. Są to pojedyncze, słabo rozgałęzione cewki uchodzące po 3—5 do dołeczka żołądkowego. W gruczole takim można...

Gruczoły potowe

Gruczoły potowe zlokalizowane są niemal na całej powierzchni skóry. Nie ma ich jedynie na czerwieni wargowej a także na wewnętrznej powierzchni napletka i żołędzi. Najliczniej są reprezentowane na podeszwach stóp, wewnętrznych powierzchniach dłoni, na czole i pod pachami.

Gruczoły te produkują...

Wymień znane Ci gruczoły wewnątrzwydzielnicze człowieka oraz produkowane przez nie hormony

Do gruczołów wewnątrzwydzielniczych należą:

1. Szyszynka – wydziela melatoninę hamującą rozwój gruczołów płciowych. Intensywne wydzielanie melatoniny 5-7 roku życia hamuje wydzielanie FSH-RH i LH-RH, dzięki temu szyszynka kontroluje wydzielanie hormonów gonadotropowych i opóźnia dojrzewanie płciowe...

Liczba gruczołów przytarczowych

Z reguły u człowieka występują dwie pary gruczołów pizytarczowych, górna i clolna. Obie przylegają do powierzchni tylnej płatów bocznych gruczołów tarczowych.

Liczba czterech jest najczęstsza. Odpowiada ona ontogenetycznej formie powstania gruczołów obustronnie z dwóch kieszonek skrzelowych, 3 i 4...

Gruczoł tarczowy

Gruczoł tarczowy (glandula thyreoidea) położony jest na szyi do przodu i ku bokom od przewodu oddechowego; leży on tu między obu tętnicami szyjnymi wspólnymi, ku tyłowi od mięśni podgnykowych i blaszki przed tchawiczej powięzi szyjnej, która je obejmuje. Gruczoł składa się z dwóch płatów bocznych...

Gruczoły opuszkowo - cewkowe

Gruczoły opuszkowo-cewkowe są parzystymi gruczołami leżącymi w przeponie moczowo-płciowej na wysokości części błoniastej cewki moczowej męskiej. Czasem nie tworzą one zwartej struktury i są rozproszone pomiędzy mięśniami.

Gruczoły opuszkowo-cewkowe należą do gruczołów złożonych o budowie...

Gruczoł łojowy

Gruczoły łojowe w znacznej większości towarzyszą mieszkom włosowym. Histologicznie typowy gruczoł łojowy ma budowę pęcherzykową , jest pojedynczy lub rozgałęziony. Komórki wydzielnicze układają się w liczne warstwy, tworząc typ gruczołu wielopokładowego. Komórki, które leżą w gruczole łojowym...

Gruczoły języka

Gruczoły języka (glandulae linguales) pod względem jakości ich wydzieliny dzielimy na gruczoły surowicze, śluzowe i mieszane. Pod względem położenia odróżniamy gruczoły przednie, boczne i tylne.

Gruczołem mieszanym języka jest jedyne większe skupienie zrazików gruczołowych położonych...

Budowa przewodu gruczołu opuszkowo-cewkowego

Gruczoły opuszkowo-cewkowe są to rozgałęzione gruczoły śluzowe cewkowo-pęchcrzykowe. Pęcherzyki wydzielnicze gruczołów łączą się w zraziki objęte tkanką łączną włóknistą zawierającą oprócz włókien klejodajnych i nielicznych sprężystych również włókna mięśniowe poprzecznie...

NERWY gruczołu tarczowego

Gruczoł tarczowy jesi nadzwyczaj obficie unerwiony. Przeważają włókna współczulne i przywspółczulne, natomiast dośrodkowe włókna mózgowo-rdzeniowe są nieliczne. Wszystkie włókna pochodzą z części szyjnej pnia współczulnego i nerwu błędnego łącznie z gałązkami z n. krtaniowego górnego oraz...