Grubość

Czytaj Dalej

Grubość czaszki

Grubość ściany czaszki jest najmniejsza w miejscach, w których mięśnie przylegają do kości. Dotyczy to przede wszystkim okolicy skroniowej i dolnej części okolicy potylicznej. Grubość sklepienia może podlegać bardzo znacznym wahaniom osobniczym (2—8 mm). Najgrubsze czaszki mogą mieć trzy razy...

Grubość ściany serca

Grubość ściany serca zależna jest od stopnia rozwoju mięśniówki, który w różnych częściach serca jest bardzo różny w zależności od czynności. Ściana przedsionków ma najcieńszą warstwę mięśniową, gdyż przedsionki nie tłoczą krwi do ustroju, a tylko przeprowadzają ją do komór. W obu...

Grubość warstwy farby

W drukowaniu offsetowym, ze względu na metodę drukowania, maksymalna możliwa do przeniesienia grubość warstwy farby wynosi ok. 3,5 pm.

Podczas drukowania na papierach powlekanych farbami wg DIN 16 539, właściwe barwy powinny zostać osiągnięte przy grubościach warstw farb od 0,7 do 1,1 pm.

Niewłaściwe...

Rozerwanie pełnej grubości ścięgien m. nad- i podgrzebieniowego

Uszkodzenia tego typu określa się powszechnie jako „duże”. Konieczna jest zazwyczaj otwarta akromioplastyka i naprawa uszkodzenia.

Naturalnie, na wynik wpływ ma tak geografia uszkodzenia, jak stopień zaników mięśniowych, stopień ciasnoty stawu podbarkowego oraz wiek pacjenta.

W przypadkach nie nadających...