Gruba I

Czytaj Dalej

Jelito grube

W jelicie grubym powstają też gazy - azot, dwutlenek węgla, wodór, metan; u zdrowego człowieka wydala się ich około 600-1200 ml/dobę.

Jelito grube

Jelito grube — mające około 100 cm długości — jest odpowiedzialne głównie za absorpcję wody oraz sodu i innych składników mineralnych. W warunkach fizjologicznych śluz wydzielany w jelicie grubym ma działanie ochronne w odniesieniu do ściany jelita, a także allcalizujące (pH 8,0).

GRUBY

Gruby zwierz, gruba zwierzyna, zwierzę łowne, do którego się strzela kulami, a nie Śrutem. Szyte grubymi nićmi, grubym ściegiem, nieumiejętnie, byle jak, niezręcznie maskowane, pozorowane, fingowane zbyt jawnie, widoczne (np.

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

■ Choroby zapalne jelita grubego. ■ Uchyłkowatość jelita grubego. ■ Niedrożność jelita grubego.

Długość jelita grubego

Silne wypełnienie jelita grubego kałem czy gazami, szczególnie na zwłokach, powoduje znaczne rozdęcie; jelito grube może mieć wtedy bardzo dużą objętość.

Jelito grube

Jelito grube jest ponadto rezerwuarem licznych bakterii, głównie beztlenowych, które uczestniczą w procesach fermentacji, gnicia oraz produkcji witamin z grupy B i K. Najważniejszą cechą budowy odróżniającą jelito grube od jelita cienkiego jest brak kosmków.

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

Do ciężkich powikłań miejscowych należą: megacolon tozicum, przebicie jelita i zapalenie otrzewnej oraz ropnie; dodatkowym niebezpieczeństwem jest częstsze występowanie raka jelita grubego przy długotrwałej chorobie.

Rak jelita grubego

Mięsak jelita grubego występuje dużo rzadziej, jego przebieg jest podobny do raka.  Także i one umiejscawiają się głównie w końcowym odcinku jelita grubego.

Wpływ wysiłku fizycznego na czynność jelita grubego

U osób z przewlekłymi zaparciami, zwłaszcza w starszym wieku, zwiększony wysiłek fizyczny w znacznym stopniu normalizuje stolce, zarówno poprawiając ich konsystencję, jak i ułatwiając akt defekacji; jednak czas pasażu znacznika przez jelito grube nie ulega u nich zmianie.

Jelito grube

Grubość nie jest cechą miarodajną dla odróżnienia jelita cienkiego od grubego, ponicważ silnie skurczone jelito grube może być nawet cieńsze od rozluźnionego i wypełnionego jelita cienkiego.

Czynność jelita grubego

Dlatego też otwarcie jelita grubego stwarza większe niebezpieczeństwo zakażenia jamy brzusznej niż otwarcie żołądka czy jelita cienkiego.

Jelito grube

Wyrostek robaczkowy jest zwężoną częścią jelita ślepego o długości 8-9 cm i grubości około 0,5 cm, z dużą ilością tkanki limfatycznej biorącej udział w procesach odpornościowych i powstawania niektórych ciałek krwi. W jelicie grubym nie zachodzi wchłanianie składników odżywczych ani wydzielanie enzymów trawiennych.

Rak jelita grubego i odbytnicy

Niekiedy, w ostrych powikłaniach, istnieją wskazania do rozłożenia operacji na etapy, z wytworzeniem początkowo odbarczającej sztucznej przetoki kałowej (—*■ jelito grube, przetoka zewnętrzna).

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Jeżeli guz umiejscowiony jest w wyższym odcinku jelita grubego a więc we wstępnicy i poprzecznicy, objawy są niecharakterystyczne: uczucie pełności, biegunki na przemian z zaparciami. Guz w niższym odcinku jelita grubego powoduje zaparcia, stolce cienkie, uformowane jak ołówki.

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

(—> Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym) Marchołta, chytrego chłopa, który umie zapędzić w kozi róg króla Salomona sprytnymi i wykrętnymi ripostami.

Jelito grube

● łatwo dostrzegalna czterowarstwowość ściany, którą budują – błona śluzowa, podśluzowa, mięśniowa oraz błona surowicza – budowa taka charakterystyczna jest dla cewy pokarmowej ● cechą charakterystyczną dla tego preparatu jest zanik kosmków i fałdów okrężnych, co jednoznacznie wskazuje na jelito grube ● obecne długie krypty jelitowe ● nabłonek charakterystyczny dla przewodu pokarmowego – jednowarstwowy walcowaty (za ...

Wrzodzie jące zapalenie jelita grubego

Rozpoznanie tej choroby (na podstawie badania histopatologicznego wycinków pobranych w czasie badania endoskopowego) może być wskazaniem do okresowej kontroli koloskopowej (wziernikowanie jelita grubego).

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO - opis badania

) Do badania kontrastowego jelita grubego badający może użyć gotowego jednorazowego zestawu składają­cego się z worka zawierającego zawiesinę barytową, połączonego plastykową rurką z kanką oraz cienkiej rurki do pompowania powietrza. Podczas badania pacjent jest obracany na boki, aby uzyskać wypełnienie kontrastem całego jelita grubego.

ZAPALENIE JELITA GRUBEGO WRZODZIEJĄCE

odcinkowe zapalenie jelita krętego, czyli choroba Leśniowskiego-Crohna, wktórym zdrowe odcinki jelita grubego są przedzielone odcinkami uszkodzonymi.

ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO

Jelito grube jest odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym uchyłki występują najczęściej.