Gruba Berta

Czytaj Dalej

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Jeżeli guz umiejscowiony jest w wyższym odcinku jelita grubego a więc we wstępnicy i poprzecznicy, objawy są niecharakterystyczne: uczucie pełności, biegunki na przemian z zaparciami. Guz w niższym odcinku jelita grubego powoduje zaparcia, stolce cienkie, uformowane jak ołówki.

Jelito grube

Grubość nie jest cechą miarodajną dla odróżnienia jelita cienkiego od grubego, ponicważ silnie skurczone jelito grube może być nawet cieńsze od rozluźnionego i wypełnionego jelita cienkiego.

Jelito grube

Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, stanowi ostatni odcinek przewodu pokarmowego; rozciąga się ono od ujścia jelita cienkiego, oddzielonego od niego zastawką okrężnicy, aż do odbytu.

Czynność jelita grubego

Dlatego też otwarcie jelita grubego stwarza większe niebezpieczeństwo zakażenia jamy brzusznej niż otwarcie żołądka czy jelita cienkiego.

Długość jelita grubego

Silne wypełnienie jelita grubego kałem czy gazami, szczególnie na zwłokach, powoduje znaczne rozdęcie; jelito grube może mieć wtedy bardzo dużą objętość.

Podział jelita grubego

Jelito grube dzielimy na jelito ślepe wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę.

Jak pracuje jelito grube?

W jelicie grubym żyją bakterie, odgrywające podstawową rolę w procesach odżywiania i trawienia.

Koralówka gruba

 

Wygląd: bardzo bogato rozgłęziony owocnik może dochodzić do wysokości 17 cm, a przy tym często jest szerszy niż wyższy. Z mocnego trzonu rozwijają się bardzo gęsto ustawione, bogato rozczłonowane gałęzie, które z wiekiem kończą się mniej lub bardziej krótkimi, tępymi, zębatymi lub...

BERTA

), wg której zdrajcy porywają Bertę w dzień ślubu, podstawiając córkę jej niańki jako pannę młodą. Frau Berta nm. Gruba Berta zob. Gruby.

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

(—> Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym) Marchołta, chytrego chłopa, który umie zapędzić w kozi róg króla Salomona sprytnymi i wykrętnymi ripostami.

Jelito grube

● łatwo dostrzegalna czterowarstwowość ściany, którą budują – błona śluzowa, podśluzowa, mięśniowa oraz błona surowicza – budowa taka charakterystyczna jest dla cewy pokarmowej ● cechą charakterystyczną dla tego preparatu jest zanik kosmków i fałdów okrężnych, co jednoznacznie wskazuje na jelito grube ● obecne długie krypty jelitowe ● nabłonek charakterystyczny dla przewodu pokarmowego – jednowarstwowy walcowaty (za ...

GRUBY

Gruba Berta pot. Szyte grubymi nićmi, grubym ściegiem, nieumiejętnie, byle jak, niezręcznie maskowane, pozorowane, fingowane zbyt jawnie, widoczne (np.

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM

ROZMOWY, KTÓRE MIAŁ KRÓL SALOMON MĄDRY Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM, a wszakoż, jako o nim powiedają, barzo wymownym, z figurami i z gadkami śmiesznymi, powieść błazeńska, tłum.

BERTA Św. (1)

Żyła w VII w., założycielka i opatka klasztoru w Avenay k. Reims (Francja).

Wg informacji Flodoarda (JYistoriaremensis Ecclesiae, MGHSS XIII 416,595-597) była drugążoną św. Gomberta (brata św. Niwarda, bpa Reims); pośmierci męża ok. 660 ufundowała i wyposażyła klasztor żeńskiw...

BERTA Św. (2)

zm. ok. 725, Założycielka i pierwsza ksieni klasztoru w Blangy k. Arras (Francja).

Po śmierci męża ufundowałaok. 685 klasztor, do którego wstąpiła razem z 2 córkami; prawdopodobnie pod koniec życia zrzekła się przełożeństwai zdecydowała na życie w rekluzji ;

zakonnice uchodząceprzed Normanami...

HENRYK V GRUBY

ur. 1248 (1249?), zm. 22 II 1296prawdopodobnie w Legnicy, syn Bolesława II Rogatki, książęjaworski od 1274, legnicki od 1278.

Dopuszczony 1267 do współrządów z ojcem w księstwiewrocł., 1274 otrzymał własną dzielnicę z ośrodkiem w Jaworze,a 1278 także dziedziczne księstwo legnickie (z...

Jelito grube

Wyrostek robaczkowy jest zwężoną częścią jelita ślepego o długości 8-9 cm i grubości około 0,5 cm, z dużą ilością tkanki limfatycznej biorącej udział w procesach odpornościowych i powstawania niektórych ciałek krwi. W jelicie grubym nie zachodzi wchłanianie składników odżywczych ani wydzielanie enzymów trawiennych.

Wrzodzie jące zapalenie jelita grubego

Rozpoznanie tej choroby (na podstawie badania histopatologicznego wycinków pobranych w czasie badania endoskopowego) może być wskazaniem do okresowej kontroli koloskopowej (wziernikowanie jelita grubego).

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

■ Choroby zapalne jelita grubego. ■ Uchyłkowatość jelita grubego. ■ Niedrożność jelita grubego.