Groźba

Czytaj Dalej

LEGALNOŚĆ GROŹBY LUB UŻYCIA BRONI JĄDROWEJ.

WARSZAWA DN 03-05-2005 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wystąpiło do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o sporządzenie opinii doradczej w sprawie legalności groźby lub użycia broni jądrowej. Pierwszym postawionym pytaniem była kwestia czy prawo międzynarodowe w jakiejkolwiek okoliczności zezwala na groźbę lub użycie broni jądrowej? Słowo ”zezwala” w tym pytaniu od razu przysporzyło kłopotów oraz krytyki, ponieważ zasugerowało ono, że groźba ...

Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

Groźba bezprawna (metus)

Był to delikt prawa pretorskiego, polegający na bezprawnym przymuszeniu innej osoby do niekorzystnej czynności prawnej. Była to także jedna z wad czynności prawnych.

Poszkodowany mógł skorzystać z powództwa o charakterze karnym – actio quod metus causa. Można ją było wnieść nie tylko przeciw sprawcy...