Osobowość: model osobowości, który fascynuje - model osobowości, który budzi grozę.

Osobowość, która fascynuje. Są to najczęściej jednostki, które w jakiś sposób przykuwają naszą uwagę, wyróżniają się zachowaniem, ubiorem, postawą czy myślą. Jednakże mogą to też być te, które mają pewną specyficzną cechę charakteru, której my poszukujemy u ludzi bądź tą, której na brakuje. Mają to „coś”, co nie pozwala nam przejść koło nich i pozostać obojętnym, coś, co pobudza nas do działania, podnosi nam poziom adrenaliny we krwi bądź ...

Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu treścią „Dżumy” - powieści parabolicznej Alberta Camusa

Wojna odcisnęła wyraźne piętno na literaturze wszystkich zaangażowanych w nią krajów. W literaturze francuskiej „ślad” wojny rozpatrywano z pozycji filozofii egzystencjalnej. Trudno jest podać krótką definicję tego kierunku filozoficznego, gdyż miał on różnorodne postacie. Profesor Władysław...

GROZA ALEKSANDER

GROZA ALEKSANDER, ur. 30 VI 1807 w Zahraniczu (Kijowszczyzna), zm. 3 XI 1875 w Chałaimgródku pod Berdyczowem, poeta i prozaik, redaktor. Nie ukończywszy studiów na uniw. wil. i dorpackim, osiadł 1831 w dziedzicznym majątku na Ukrainie, gdzie obok gospodarki zajmował się pracą lit. (debiut 1831 w...

Bohaterowie powieści Camusa pt. "Dżuma" wobec epidemii. Postawa i praca kilku bohaterów powieści w nadmiarze obowiązków, poświęcenia i grozy

• kilku bohaterów powieści - B. Rieux, J. Tarrou, R. Rambert, J. Grand, Paneloux - zasługuje na szczególną uwagę; mimo iż znaleźli się wobec takiego samego zagrożenia jak wszyscy, postanowili działać i przyjęli czynną postawę wobec epidemii; należeli do tej grupy nielicznych, którzy przeciwstawili...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

GROZA ALEKSANDER KAROL

ur. 30 VI 1807 w Zahraniczach(gubernia kijowska), zm. 3 XI 1875 w Chałaimgródkuk. Berdyczowa, pisarz.

Studiował na uniw. w Wilnie oraz Dorpacie; 1838-42 redagowałi wydawał rocznik „Rusałka", a 1849-50 pismo „GroszWdowi"; z końcem lat 50-tych zamieszkał w Berdyczowie, anast. Żytomierzu, gdzie...

Chrześcijanie w Iraku wśród grozy wojny

Tak samo dzieje się w Iraku, gdzie chrześcijanie stanowią nie więcej niż 8% populacji,podczas gdy w momencie powstawania państwa, w 1920 r., było ich więcej niż 15%27.

W latach 30. władze zmasakrowały większość społeczności asyryjskiej, co wywołałodramatyczną falę migracyjną, która wywiodła...

Błazeństwo i groza O „Szewcach” Witkacego

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 —1939), malarz, filozof, dramaturg, powieściopi-sarz. Uczestniczył m. in. w wyprawie do Australii z prof. B. Malinowskim, był oficerem carskiej armii, brał udział w rewolucji październikowej (podobno był nawet komisarzem). Po powrocie do kraju zyskał sławę przede...