Grecy

Niektóre z nich składają się głównie z obywateli tego lub innego plemienia greckiego, Jończyków, Eolów lub Dorów; inne mają ludność mieszaną: Greków i potomków ludności przedgreckiej, „śródziemnomorskiej”; w innych znów czyste obywatelstwo greckie panuje nad ujarzmioną ludnością, jak Spartanie nad „helotami”.

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi

Poza tymi rzeczami w pewnym sensie przetrwała wiara Greków i Rzymian . Moim zdaniem jak najbardziej możemy uważać się za potomków kulturowych starożytnych Greków i Rzymian , bo gdyby nie ich osiągnięcia nasze życie byłoby o wiele bardziej skomplikowane.

Wojny Greków z Persami

e) Grecy postanowili zatrzymać armie perską w wąskim przesmyku TERMOPILE przez który prowadziła jedyna droga z Grecji północnej do środkowej. Przez trzy dni Grecy pod dowództwem króla Sparty LEONIDASA bronili Termopil, zadając nieprzyjacielowi duże straty.

Wojny Greków z Persami

Na ten czas strach zjednoczył wszystkich Greków. ); w tym samym czasie niedobitki floty perskiej,  ścigane przez Greków, uległy ostatecznie pod przylądkiem Mykale w Azji Mniejszej.

Przedstaw wkład starożytnych Greków w rozwój instytucji politycznych i kulturalnych. Z jakich osiągnięć starożytnej nauki greckiej korzystamy w dniu dzisiejszym

Podsumowując stwierdzić należy, że nauka, kultura i sztuka starożytnych Greków wywarła znaczący wpływ na rozwój współczesnego świata.

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

W sierpniu 1964 tureckie lotnictwo zaatakowało Greków na Cyprze.

DZIESIĘCIU TYSIĘCY GREKÓW ODWRÓT 401 -400 p.n.e.

Po pięciu miesiącach marszu i walk do Trapezuntu dotarło około 6000 Greków.

Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkości w dziedzinie filozofii

Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby coś pomnożyć muszą być jakieś podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. Tak więc jak wspomniałem na początku, przed Grekami, nikt inny w takim stopniu nie rozwinął filozofii.

Grecy w Rzymie

Na jedenastu papieży tego okresu było tylko trzech Rzymian z pochodzenia, czterech zaś Syryjczyków,trzech Greków i jeden Sycylijczyk. Maria in Cosmedinleżał w centrum rzymskiej kolonii Greków.

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Grecy

Grecy stworzyli jedną z najwspanialszych cywilizacji starożytności; mieli zupełnie nowe poglądy na świat.

Kultura starożytnych Greków

Grecy wierzyli w wielu bogów , którzy żyli pod postaciami ludzi , lecz byli nieśmiertelni i mieszkali na górze Olimp.

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

Turcja dokonała inwazji, pokonała Greków i zdobyła duże tereny w północno-wschodniej części Cypru, a ich mieszkańcy przygniatającą większością głosów opowiedzieli się za utworzeniem od­dzielnego państwa.

Mity greckie jako źródło informacji o życiu, obyczajowości i wierzeniach starożytnych Greków

W greckiej spuściźnie literackiej jedno z poszczególnych miejsc zajmują mity. Mit jest to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Pełni funkcje poznawcze - umożliwiające interpretację zjawisk przyrody, światopoglądu - jako podstawa wierzeń religijnych, i sakralne - poprzez...

Typologia temperamentu starożytnych Greków

Cztery wyróżnione przez Hipokratesa (IV wiek p.n.e.) różnic indywidualnych

Punktem wyjścia był pogląd Empedoklesa o 4 żywiołach. Z 4 elementów (ognia, powietrza, ziemi i wody), wprowadza 4 jakości (ciepło, zimno, wilgotności i suchość) oraz 4 soki (humory) organizmu (krew, flegma...

GRECY, Hellenowie

: wyznanie greckoprawosławneczy greckorosyjskie oraz —» grekokatolicy (nazwa jest zapewnetworem biurokracji austr.