Starożytna Grecja - GRECJA POD WŁADZĄ MACEDONII

doszło do kolejnej wojny, której skutkiem było powstanie 4 niezależnych już monarchii: - Ptolemeusza - od imienia jego ojca Lagosa nazywana monarchią Lagidów, która objęła: Egipt, Palestynę, Fenicję i Cypr, - Seleukosa - w Syrii, części Azji Mniejszej, Mezopotamii i Iranie - monarchia Seleucydów, - Lizymacha - w Tracji i w zachodniej części Azji Mniejszej, - Kasandra - w Grecji i Macedonii Taki układ przetrwał 20 lat.

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachów stanu w 1915-1916r.

Natomiast król, po uzyskaniu zapewnienia ze strony Bułgarii, iż nie zamierza ona występować przeciwko Grecji, dał do zrozumienia, że w przypadku ataku na Serbię przez wojska bułgarskie Grecja zachowa neutralność.

Starożytna Grecja - OKRES ATTYCKI - GRECJA KLASYCZNA WIEKU V p.n.e. - Ateny - Niewolnictwo - Demokracja ateńska

Stronnictwo Kimona było za utrzymaniem dobrych stosunków ze Spartą i stało na stanowisku dualizmu politycznego Grecji, stronnictwo zaś radykalno-demokratyczne było za ostrym kursem w stosunku do sprzymierzeńców i za polityką ekspansji również na terenie Grecji macierzystej.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Historia hellenizmu

Grecja macierzysta i wyspy W rażącym przeciwieństwie do możliwości zarobkowych, które otwarły się przed Grekami w wielkich państwach hellenistycznych Egiptu i Syrii, pozostaje stan ekonomiczny Grecji macierzystej.

Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Wraz z przemianami zachodzącymi w gospodarce rolnej wzrastało znaczenie miast położonych we wschodniej części Grecji, zwłaszcza Aten, Megary, Sparty.

Starożytna Grecja - WOJNY PERSKIE I WOJNA PELOPONESKA

To stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla Grecji, lecz Grecja nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Na żądanie Aten Spartanie wysłali 300 osób oraz posiłki z innych miast do Termopil, by zablokować drogę do Grecji Środkowej.

Grecja

Znanym napojem alkoholowym w Grecji jest ozo (raki), będące 48-procentowym napojem alkoholowym, destylowanym z zacieru winogronowego pozostałego po wyrobie wina i doprawianym takimi ziołami, jak anyż czy koper. Święta Religią, która ma największą liczbę wyznawców w Grecji jest prawosławie (ok.

Podział terytorialny Starożytnej Grecji

Nie wszystkie wybrzeża Grecji są jednakowo rozwinięte. Krajobraz Grecji starożytnej różni się nieco od krajobrazu Grecji współczesnej, gdyż nagie dzisiaj skały Pelionu, Parnasu, Kiteronu i Helikonu były w starożytności zalesione.

Podział terytorialny Grecji

Nie wszystkie wybrzeża Grecji są jednakowo rozwinięte. Krajobraz Grecji starożytnej różni się nieco od krajobrazu Grecji współczesnej, gdyż nagie dzisiaj skały Pelionu, Parnasu, Kiteronu i Helikonu były w starożytności zalesione.

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Wielkie arcydzieła antycznej Grecji znamy jedynie dzięki rzymskim kupcom, którzy handlowali ich kopiami nawet wtedy, gdy nie było już oryginałów. Podobnie jak w Grecji w Rzymie budowano tzw.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e.

Isokrates marzył wciąż o połączeniu całej Grecji, o wspólnej wyprawie na Persów pod przywództwem króla macedońskiego, by zdobyć nowe tereny dla kolonizacji greckiej; Demostenes zaś od początku zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego ze strony Macedonii i chętnie byłby się nawet sprzymierzył z nie zagrażającymi wówczas niepodległości greckiej Persami, byleby odeprzeć najazd macedoński i uratować niezawisłość ...

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

Jednak jednym z najważniejszych dziedzictw Antycznej Grecji jest teatr. Powstał on w Grecji z publicznych obrzędów ku czci Dionizosa.

Rola igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji

Igrzyska Olimpijskie miały również ogromny wpływ na konflikty trwające w Grecji, mianowicie wszystkie konflikty trwające w tym czasie w Grecji zostawały przerwane na czas Igrzysk Olimpijskich a żadne państwo greckie nie mogło napaść zbrojnie na Elidę, natomiast król kierował igrzyskami a jego poddani byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników Igrzysk.

Starożytna Grecja

Hegemonia Teb była jeszcze krótsza i Grecja wkroczyła w drugą połowę IV wieku p. Klęska ta ostatecznie położyła kres niezawisłości Grecji, jak również klasycznemu okresowi jej kultury.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Grecja w latach wojny domowej

y Grecji zaostrzono represje (w odwecie za zamordowanie ministra sprawiedli­wości stracono w maju 1948 r. KP Grecji nakazała zaprzestanie walki. Niebawem w Grecji ukształtowała się dyktatura marsz.

Walka o hegemonie w grecji w V i VI w.p.n.e

Hegemonia Sparty w Grecji Po wojnie peloponeskiej hegemonię w Grecji zdobyła Sparta. Państwa greckie wchodziły ze sobą ciągłe konflikty- narastający w Grecji chaos umożliwił narodziny nowej potęgi- Macedonii.

Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa Robert Flaceliere

Środowisko Geograficzne miasto i wieś Atenyleżą nad zatoką Koryncką cała Grecja pokryta jest masywem górskim w 80% w Grecji trzęsienie ziemi zdaża się często i silne katastrofy, w V wieku Akropol stał się wzgórzem na którym wznosiły się wyłącznie świątynie Bogów.

Grecja

) 28 Najwybitniejsi filozofowie greccy 28 Monety greckie 29 Początki systemu monetarnego 29 Monety w Grecji 29 Systemy miar i wag 30 Podstawowe systemy monetarne 30 Rozwój systemu monetarnego w Grecji 31 Greccy bogowie i boginie 31 Mity i legendy 33 Panteon grecki 34 Greccy herosi 34 Świat mitów i legend a wierzenia Greków 34 Wojna peloponeska 35 Historia starożytnej Grecji Indoeuropejscy przodkowie Greków przybyli na teren południowych Bałkanów na przełomie III ...

Grecja

Spośród gałęzi przemysłu w Grecji rozwinęło się zwłaszcza przetwórstwo, głównie: tytoniowe, tekstylne, dziewiarskie, skórzano-obuwnicze, cementowe i nawozów sztucznych.

Starożytna Grecja - Wielka kolonizacja

Z drugiej strony, tubylcze szczepy stanowiły wielki i chłonny rynek zbytu dla wszelkiego rodzaju towarów, które Grecy sycylijscy importowali czy to z Grecji, czy z Małej Azji.