Grażyna

Czytaj Dalej

“Grażyna”

Okoliczności powstania utworu :

Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

“Grażyna”

 

 

Okoliczności powstania utworu :

Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

"Grażyna" - streszczenie

        Grażyna. Powieść litewska została napisana w 1822 roku. Powstała w ciągu sześciu miesięcy żmudnej i wytężonej pracy. Sporo trudności sprawiło zebranie materiałów potrzebnych, by w pełni oddać koloryt i obyczajowość średniowiecznej Litwy. Mieckiewicz przeprowadził wiele studiów i...

GRAŻYNA. Powieść litewska

GRAŻYNA. Powieść litewska, powieść poetycka A. Mickiewicza, powst. 1822 w Kownie i Wilnie (być może częśc. w Szczor-sach, gdzie poeta gromadził materiały hist.), prwdr. w t. 2 Poezji, Wilno 1823; zachowaną w autografie (podobiznę wyd. J. Krzyżanowski 1950) red. I pt. Korybut, książę Nowogródka...

POSTAWA PATRIOTYCZNA GRAŻYNY ("Grażyna")

Jest to utwór o konflikcie pomiędzy korzyściami materialnymi a dobrem ojczyzny. Litawor sprzymierzając się z Krzyżakami stawia nad dobro podwładnych swoje własne korzyści. Jego żona stara się nie dopuścić do najazdu na Litwę. Pod koniec bitwy rozpoczętej przez Grażynę pojawia się tajemnicza...

Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz (1909-1969) należy do grona najwybitniejszych twór­ców polskiej muzyki współczesnej. Część przedwojennego dorobku kompo-zytorki uległa niestety zniszczeniu (w sytuacji przymusowych powtórnych debiutów kompozytorskich znaleźli się także m.in. Bolesław Woytowicz, Piotr Perkowski). W nowym...

GRAŻYNA

Imię tytułowej bohaterki powieści poetyckiej (1823) Adama Mickiewicza, heroicznej księżnej Nowogródka, która aby udaremnić konszachty swego męża Litawora z Krzyżakami, sama ich atakuje na czele wojska w zbroi męża. Ginie, ale cel swój osiąga.

Imię wymyślone przez poetę (od lit. graźi 'piękna')...