CHARTREUSE, Grande Chartreuse

Boutrais, La Grande-Ch. Poncet, Le drame de la Grande-Ch.

L’argent a-t-il une grande importance dans votre vie ? Pourquoi ?

Cela concerne particulièremet des personnes qui ont gagn une grande somme d’argent soudain et qui ne peuvent pas venir à bout d’une telle situation.

Co to jest TGV (Train à Grande Vitesse)?

TGV (Train à Grande Vitesse) zaczął kurso­wać pomiędzy Paryżem a Lyonem.

CANAL GRANDE

The Grand Canal Venice obraz (wczesny XIX w.

CAMPIÑA GRANDE

Diecezja w Brazylii eryg. 14 V 1949jako sufr. Paraíby.

Zajmuje 20 451 km2 i liczy 652 000 mieszk.,w tym 370 000 katolików, 31 parafii, 23 księży diec. i 16 zak.,21 zakonników, 50 sióstr.

 

AAS 41 (1949) 536-539; E. Josi, ECat III 474; AnPont 1973.

CAMPO GRANDE

Diecezja w Brazylii (stan Mato Grosso)eryg. 15 VI 1957 jako sufr. Cuiabá z terenów diec Corumbái niezależnej prałatury Registro do Araguaia.

Diecezja zajmuje149 989 km2 i liczy 402 365 mieszk., w tym 321 892 katolików,20 parafii, 5 księży diec. i 60 zak., 60 zakonników, 100 sióstr.

 

AAS 50(1958) 57-60;...

GRANDE MUNUS

Encyklika pap. Leona XIII z 30 IX1880 rozszerzająca kult św. —» Cyryla i Metodego z Moraw.Czech i Chorwacji na Kościół rzym.kat. (ASS 13 (1880) 145--153; Encyklika Ojca św. Leona XIII z dnia 30 września 1880roku dotycząca czci Apostołów Słowiańszczyzny św. Cyryla iMetodego, Pz 1880; F. Grivec Święci...