GRAF, grafów teoria

(gr. grafe rysunek), siatka złożonaze zbioru punktów (zw. węzłami lub wierzchołkami) oraz łączącychje łuków (zw. krawędziami); formalnie g. jest parąuporządkowaną <V, E>, gdzie V i E są przeliczalnymi zbioramiodpowiednio wierzchołków i krawędzi, przy czym każdą krawędźmożna utożsamić z parą...

ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków...

GIF (Grafie Image Format)

GIF (Grafie Image Format) - popularny format skompresowanej grafiki dwuwymiarowej, popularnie stosowany (od 1987 r) w przekazach graficznych między komputerami, a także w przeglądarkach internetowych WAP. Umożliwia przeformatowanie obrazów (szkiców, rysunków, zdjęć) na pliki bitowe (bitmapy) - akceptowane...

GRAF ZEPPELIN - okręt

Niemiecki lotniskowiec zamówiony przez Kriegsmarine w 1935 r., został zwodowany w grudniu 1938 r. Nie­mieccy konstruktorzy, nie mający żadnego doświadczenia w budowie tej klasy okrętów, popełnili wiele błędów obniżających wartość bojo­wą lotniskowca: m.in. wyposażyli go w działa dużego kalibru...

GRAF ANTON

ur. 23 V 1811 w Baldern (Wirtembergia),zm. 24 IV 1867 w Steinbergu k. Ulm, teolog. W 1835 przyjąłświęcenia kapt.; 1837 otrzyma! katedrę teologii pastoralnej wTybindze, gdzie 1841 został prof.; od 1843 był prob, w Steinbergu.

G. należał do —» tybińskiej szkoły teologicznej, pozostającejpod wpływem J.S...

GRAF THEOPHIL OFMCap

ur. 7 IX 1905 w Sankt Gallen,zm. 24 IV 1975 w Stanš (Szwajcaria), historyk zakonu.

Do zakonu wstąpił 1924 w Stanš; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1931 święcenia kapł. i specjalizował sięw historii Kościoła na uniw. we Fryburgu Szwajc, uzyskując1936 doktorat; uczył historii...