Grabski

Czytaj Dalej

SKUTKI REFORM GRABSKIEGO I BALCEROWICZA.

Cele te zamierzał Grabski osiągnąć przez przyspieszenie wpłat nadzwyczajnego podatku majątkowego (od ziemi fabryk, nieruchomości), waloryzację podatków i redukcję wydatków państwowych. Grabski 5. Grabski 7.

Reformy Grabskiego - 1923 r.

2 Grabski chciał unormować sytuację poprzez wpłaty nadzwyczajnego podatku majątkowego, waloryzację podatków i redukcję wydatków państwowych, podniesiono taryfy w deficytowym PKP, wprowadzono oszczędności administracyjne, waluty zagraniczne sprzedawało państwo po określonym stałym kursie (zahamowało to spadek kursu marki).

Odbudowa gospodarki polskiej w latach 1918 – 1925. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

Grabskiego było zrównoważenie budżetu. Przy okazji rząd Grabskiego zreformował cały system finansowy i skarbowy, porzadkując państwowe monopole skarbowe (tytoniowy, zapałczany, solny, loteryjny, spirytusowy).

GRABSKI WŁADYSŁAW JAN

GRABSKI WŁADYSŁAW JAN, ur.

GRABSKI

Spisał się jak Grabski w tańcu źle, kiepsko, nie popisał się, pokpił sprawę, niezgrabnie się znalazł; por.

GRABSKI STANISŁAW

Grabski, Biogramy uczonych polskich, Wr 1983, I 425-428; J.

GRABSKI CZESŁAW OFMCap

Imię zak. Ryszard, ur. 10VII 1910 w Górze k. Nowego Miasta n. Pilicą, zm. 25 VII1987 w Lubartowie, duszpasterz pol. na Syberii.

Do zakonu wstąpił 1929 w Nowym Mieście; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. w Łomży i Lublinie przyjął 1936święcenia kapł.; 1938-39 uczył w Kolegium św. Fidélisa...

GRABSKI WŁADYSŁAW

ur. 7 VII 1874 w Borowie k. Łowicza,zm. 1 III 1938 w Warszawie, działacz polit, i społ., ekonomista,socjolog, brat Stanisława.

Po studiach polit, i hist, w Paryżu oraz rolnych w Halleaktywnie uczestniczy! w kraju w działalności gosp., spółdzielczeji oświatowej; 1904 założył nielegalny Związek...

GRABSKI WŁADYSŁAW JAN

ur. 25 X 1901 w Warszawie,zm. 3 XI 1970 tamże, powieściopisarz, publicysta, syn Władysława.

Od 1920 studiował prawo i ekonomię w Warszawie, a1924-26 historię na Sorbonie; po uzyskaniu 1927 na UW doktoratuhistorii doktryn ekon. pracował w Biurze Ekon. BankuPol.; od 1930 zajął się wyłącznie pracą...