Grabowski

Czytaj Dalej

Notatka z lektury Dorota Ekiert- Grabowska „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej”

Ekiert- Grabowska przytacza również wyniki swoich badań nad problemami dzieci nieakceptowanych w klasie szkolnej. W kolejnej części książki Ekiert- Grabowska zajmuje się oddziaływaniami wychowawczymi zmierzającymi do zmiany rozwoju dzieci nieakceptowanych.

GRABOWSKI BRONISŁAW, pseud. T. Brog, Zenobiusz Drakuli i in.

GRABOWSKI BRONISŁAW, pseud. Grabowski, W.

GRABOWSKI TADEUSZ

GRABOWSKI TADEUSZ, ur. Grabowskim 1900, L.

GRABOWSKI AMBROŻY

GRABOWSKI AMBROŻY, ur.

GRABOWSKI JAN

GRABOWSKI JAN, ur.

GRABOWSKI MICHAŁ

GRABOWSKI MICHAŁ, ur.

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW

GRABOWSKI TADEUSZ STANISŁAW, ur.

GRABOWSKI BRONISŁAW

Grabowski, W.

GRABOWSKI ADAM STANISŁAW bp.

ur. 3 IX 1698 wGrabowie k. Człuchowa, zm. 15 XII 1766 w LidzbarkuWarm., humanista. Kształcił się u jezuitów w Chojnicach iToruniu; nast. studiował prawo w Rzymie, a po powrocieprzebywał na dworze króla Augusta II; 1730 przyjął święceniakapł.; 1733 został bpem sufraganem pozn.;

1733 poparł...

GRABOWSKI GERMAN ks.

Pseud. Mikołaj Gruda, ur. 6XII 1836 w Dąbiu k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 23 VIII1911 w Rawie Mazowieckiej, kaznodzieja, pisarz religijny.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1859 święcenia kapł.; był kapelanem bpa H. Platera,prob, w Parzęczewie (1878-85), a nast. w Rawie...

GRABOWSKI IGNACY ks.

ur. 22 VIII 1878 w Tarnopolu,zm. 25 III 1950 w Warszawie, kanonista.

Studia teol. odbywał1899-1902 na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; kontynuowałje 1902-05 na Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskałdoktorat prawa kan.; 1904 przyjął święcenia kapł.; 1910-19był adiunktem na wydz. teologicznym Uniw...

GRABOWSKI KAROL CR

ur. 4 XI 1836 w Pułtusku, zm.25 VI 1895 w Paryżu, działacz zakonny.

Po studiach teol. wAkademii Duch. w Warszawie przyjął 1861 święcenia kapł.;był regensem i wykładowcą seminarium duch. w Łowiczu iprefektem gimnazjum w Warszawie; uczestniczył w tajnejdziałalności spiskowej poprzedzającej powstanie...

GRABOWSKI MICHAŁ

ur. 25 IX 1804 w Zołotyjowie naWołyniu, zm. 19 XI 1863 w Warszawie, krytyk lit., pisarz.

Uczył się w kolegium jez. w Romanowie, szkole bazyliańskiejw Humaniu i liceach w Odessie i Warszawie oraz 1820-25 jakowolny słuchacz na UW; w tym czasie był pod intelektualnymwpływem M. Mochnackiego (widoczne jest to...

GRABOWSKI PIOTR ks.

zm. 1625, pisarz polit, i ekonomiczny.

W młodości podróżował za granicę; nast. był prob, wParnawie (Inflanty). Reprezentował poglądy merkantylistyczne;w celu wzmocnienia państwa i stworzenia państw, monopoluw handlu zbożem proponował m.in. wprowadzenie cła eksportowegoi przejęcie przez państwo...

GRABOWSKI STANISŁAW CM

ur. 4 IV 1883 w Kętach,zm. 1 IV 1914 w Krakowie, malarz, rzeźbiarz.

Do zgromadzeniawstąpił 1900 w Krakowie, gdzie odbyl nowicjat i studiateol.; 1908 przyjął święcenia kapł. ; był kapelanem szpitala św.Łazarza i nauczycielem w małym seminarium zgrom, w Krakowie(1911). Malarstwa uczył się prywatnie...

GRABOWSKI TADEUSZ

ur. 29 X 1871 w Krakowie, zm.27 VII 1960 w Kórniku k. Poznania, historyk literatury.

Po studiach 1891-95 polonistyki i romanistyki na UJ, a nast.w Ecole des Hautes Etudes w Paryżu, 1900 uzyskał na UJdoktorat i 1901 habilitował się; 1919 został prof. UniwersytetuPozn.; 1925-26 wykładał historię literatury...

GRABOWSKI WOJCIECH CM

ur. 5 I 1873 w Michałkowicachk. Katowic, zm. 19 VII 1939 w Czerniowcach, administratorapost. —» Bukowiny.

Do zgromadzenia wstąpił 1891 wKrakowie; po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął1898 święcenia kapł.; był wik. w Witkowie (Małopolska), weLwowie prefektem małego seminarium arcybiskupiego...

GRABOWSKI Michał (1773 - 17 VIII 1812), gen. poi.

Naturalny syn Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ukończył szkołę wojsk, w Strasburgu, uczestnik kampanii 1792. Będąc kuzynem ks. Poniatowskiego, w 1807 otrzymał dow. 1 pp.

W 1808 gen. bryg., kmdt Gdańska, dowodził tam też bryg. poi. piech. 1812 dow. bryg. piech. w 5 korpusie Poniatowskiego...

GRABOWSKI Stefan (przed 24 VI 1767 - VI 1847), gen. poi.

Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego, walczył na Litwie. W 1812 jako gen. bryg. kierował Komitetem Wojsk, w Wilnie. 1813 był pod Gabel i Lipskiem, gdzie dostał się do niewoli.

W 1816 został dyrektorem generalnym Komisji Rządowej Wojny, a 1825 z poręki w.ks. Konstantego sekretarzem...