Glenn Gould

Jak twierdził Gould, „Mozart był marnym kompozytorem, . Glenn Gould był zwolennikiem utworów kontrapunktycznych (czyli takich, które łączą w sobie dwie, lub więcej, linie melodyczne) oraz zdecydowanie odrzucał „temperament południowców".