TABOR, biblijna góra w płn. części Palestyny

Gdzie 16 IV 1799 Bonaparte rozbił turec. armię Dżezara Paszy. W czasie przedłużającego się oblężenia Akki Bonaparte posłał Junota z 500 kawa-lerzystami, by rozbił turec. kaw. pod Nazaretem.

Równocześnie Kleber z 1,5 tys. żoł. rozproszył 11 IV pod Kaną 6 tys. Turków. 16 IV Kleber napotkał pod...

Prawne możliwości zatrudnienia pracownika na czas z góry oznaczony

Jest również umową, w której strony określają czas jej trwania. Mogą to uczynić za pomocą jednostek czasu (miesiąc, rok) lub terminu kalendarzowego. Stąd w kodeksie wyróżniono umowę na czas określony, umowę na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w...

Co znaczy, że jedna funkcja złożoności jest ograniczona z góry przez drugą?

Oznacza to, że:

- dana funkcja ma złożoność o rząd niższą od funkcji, będącej jej górnym ograniczeniem

- istnieje lepsze rozwiązanie danego problemu

BIAŁA GÓRA

Wzgórze na zachód od Pragi, gdzie 8 XI 1620 stoczono pierwszą wielką bitwę wojny trzydziestoletniej. Czeska armia protestancka pod wodzą Chrystiana, księcia Anhaltu, została pobita przez wojska austriacko-niemiecko-hiszpańskie obozu katolickiego pod dowództwem hr. Johanna Tilły.

Klęska ta pozbawiła...

CO SŁYCHAĆ W GÓRACH

Fr. Ce qu'on entend sur la montagne, pierwszy poemat symfoniczny (1850) Ferenca Liszta, twórcy tej formy muzycznej.

CZARNOGÓRA, Crna Gora

Republika związkowa wchodząca od 1945 w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki -»- Jugosławii; zajmuje 17 676 km2 i liczy 0,5 min mieszk.; podstawową grupę ludności stanowią Czarnogórcy (1953 — 86%); większość mieszk. jest wyznania prawosławnego.W I w. prz.Chr. mieszkało tu iliryjskie plemię...

GORZE

Opactwo benedyktyńskie k. Metzu (Lotaryngia)pod wezw. św. Gorgoniusza, kolebka zak. reformy.

O p a c t w o zostało zał. 749 przez bpa Metzu, Chrodeganga;761 przeprowadziło reformę w klasztorze Gegenbach;765 zasiedliło swoimi mnichami klasztor w Lorsch i sprowadziłodla siebie relikwie św. Gorgoniusza, co...

GÓRA (parafia)

Parafia w dek. miedźnańskim (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej. Kościół św. Barbary,późnogot., wzniesiony prawdopodobnie w 2. poł. XVI w.,1580-1628 zajęty przez kalwinów, rozbudowano 1950 (dobudowanienawy i przesunięcie wieży);

jest drewniany,konstrukcji zrębowej, częściowo na ceglanej...

GÓRA ŚWIĘTEGO JANA

Parafia w dek. tymbarskimw diec. tarnowskiej, powstała w XII w., wzmiankowana jest1238; 1298-1798 należał do niej Szczyrzyc; 1798 bp F. Janowskizniósł parafię G. i j a k o filię włączył do parafii cystersóww Szczyrzycu;

1935 bp F. Lisowski reaktywował parafięG.; od 1596 była w G. szkoła p a r . ; na...

GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

Parafia w dek. tumskimw diec. łódzkiej.

Prawdopodobnie przed 1143 istniała wG. kaplica NMP, którą wraz ze wsią G. książęta Bolesław IVKędzierzawy i Mieszko III Stary przekazali 1145 klasztorowikanoników regularnych later, w Trzemesznie (w ich posiadaniuG. była do 1818); przed 1250 kanonicy zbudowali w...

GÓRY WYSOKIE

Parafia w dek. sandomierskim wdiec. sandomiersko-radomskiej.

Parafia G. powstała przed1326 przy drewnianym kościele św. Wita, fundowanym1216-17 przez Iwona Odrowąża; od 1569 istniała przy nimszkoła p a r . ;

ok. 1595 prob. K. Cichocki założył bibliotekękośc.; 1616-1819 G. były własnością...

IGLICZNA GÓRA

Sanktuarium maryjne k. Międzygórzaw dek. Bystrzyca Kłodzka w archidiec. wrocławskiej.

Początki sanktuarium na I. (847 m n.p.m.) sięgają poi.XVIII w.; kult maryjny rozwinął się wokół figurki MB (owysokości 30 cm) wyrzeźbionej w drewnie lipowym przez nieznanegorzeźbiarza, która jest swobodną kopią...

Jelenia Góra

Miasto pośrodku Kotliny Jeleniogórskiej, nad Bobrem, węzeł dróg i kolei. 87 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w 1281, prawa miejskie przed 1288. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej długi okres pomyślności. W 1975 ustanowione stolicą województwa, włączono doń Cieplice (lecznictwo od XIII w., w...

Góra Chojnik (627 m n.p.m.)

Eksklawa jako rezerwat ścisły (80 ha), chroniący stary las bukowo-sosnowy z do­mieszką innych gatunków o bogatym runie. Przebywa tu stadko muflonów, które spro­wadzono w 1900 z Pirenejów. Duży węzeł szlaków turystycznych. Z centrum Sobieszowa wychodzi ścieżka dydaktyczna (początkowo znaki czerwone...

Kościół i klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze

Zbudowany z fundacji marszałka wlk. ko­ronnego Mikołaja Wolskiego w 1605-32 przez włoskiego architekta Andrzeja Spezzo. Kościół jednonawowy, z rzędami bocznych kaplic oraz monumentalną, dwuwieżową fasadą. Bogate wyposażenie wnętrza zawiera między innymi cykle obrazów Tomasso Dolabelli o św...

Góra Strękowa k. Wizny Pole bitwy z 1939

 

Wizna, wieś w pd. części Kotliny Bie­brzańskiej, nad Narwią. 8-10 IX 1939 wzdłuż Narwi na odcinku „Wizna" 720 polskich żołnierzy walczyło z 19. korpusem pancernym gen. H. Guder-iana. Większość obrońców poległa, ich bohaterski dowódca, kpt. Władysław Raginis popełnił samobójstwo. Na wzgórzu...

Afontowa Gora

Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na przedmieściach Krasnojarska (Syberia). Trzy poziomy kulturowe, datowane na maksimum zlodowacenia sartańskiego (ok. 20 tys. lat temu), dostarczyły zespołów narzędzi odłupkowych, głównie zgrzebeł, będących podstawą wyodrębnienia specjalnej jednostki (kultura...

OSTRÓWEK, przyczółek mostowy na prawym brzegu Wisły na wprost Góry Kalwarii

Broniony w 1809 przez 1,6 tys. żoł. austr. pod komendą płk. Czerwenki. Austriacy wybudowali tu most przez Wisłę, którym zamierzali przerzucić na prawy brzeg poważne siły. Przyczółek został zdobyty w nocy z 2 na 3 V 1809 przez grupę gen. Sokol-nickiego (głównie 6 pp. płk. Juliana Sierawskie-go)...

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

Tu 14 IX 1812 Napoleon daremnie oczekiwał na deputację władz ros. stolicy w nadziei, że jej przybycie i wręczenie mu kluczy do miasta będzie początkiem negocjacji pokojowych.

Tego dnia 4 korpus ks. Eugeniusza Beauhamais doszedł do rogatki Twerskiej, a 5 korpus poi. ks. Poniatowskiego do Wzgórz...

WALUTYNA GÓRA, wzniesienie na wsch. od Smoleńska

Gdzie 19 VIII 1812 doszło do krwawego starcia między cofającą się armią ros. a korpusami WA.

Aby osłonić odwrót spod Smoleńska, Rosjanie pozostawili na wsch. od W.G. silną, 40-tys. ariergardę pod rozkazami gen. Baggowuta. 19 VIII Ney i Davout zaatakowali przeciwnika od czoła, podczas gdy Murat ze...