GÓRA, Góra Śląska

Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludnościpol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywałysię tu pol. nabożeństwa; 1945 G...

GÓRA

„Góra" (fr. la Montagne) pop. określenie stronnictwa lewicowego, jakobińskiego, we fr. Konwencie Narodowym, uformowanego w 1792-93; nazwa od górnych ław zajmowanych przez stronnictwo, kierowane w różnych okresach przez Dantona, Marata, ą zwł. Robespierre'a; członków stronnictwa* zwano Góralami, fr. les...

Motyw góry w literaturze

Góra - W religiach wszystkich ludów znających górę ma ona bardzo bogatą symbolikę. Najczęściej jest przestrzennym symbolem transcendencji, sferą sakralną, siedzibą bogów lub sił zła. Jest kojarzona z niewzruszalnością, pępkiem świata, drogą do nieba, samotnością, miejscem kultu lub medytacji...

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Temat : Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich 1)Informacje ogólne Góry Świętokrzyskie (342.34.) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej zajmują środkową część wyżyny Kielecko – Sandomierskiej , pomiędzy łukiem Wisły i Pilicy , na osi Sandomierz – Przedbórz Nazwa gór pochodzi od klasztoru na Łysej Górze, w którym przechowywane są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Pasmo Górskie ,obok Sudetów , najstarsze w Polsce i ...

Bezpieczeństwo w górach i na rowerze

Rowery – bezpieczeństwo Jazda W czasie jazdy uważajmy na innych uczestników ruchu; nie w każdym kraju kierowcy są tak tolerancyjni i uprzejmi jak w Austrii czy Skandynawii. Jeśli jedziemy grupą starajmy się jechać jeden za drugim. Nie trzymajmy się kurczowo brzegu jezdni - jedźmy w odległości 40-50 cm od krawędzi drogi - w razie, czego będziemy mieli miejsce na ucieczkę w bok. Bardzo pomocne będzie zamontowanie lusterka wstecznego - dzięki niemu możemy kontrolować ...

Góry Świętokrzyskie

RODZAJ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

W krajobrazie Wyż. Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wyróżniają się pasowym układem wzniesień i obniżeń przebiegających równolegle w kierunku z pn.-zach. na pd.-wschód.

PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

Góry Świętokrzyskie pod względem geologicznym składają się z trzonu...

Niziny, wyżyny, góry

Niziny są to obszary położone nisko-do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie (wtedy nazywane są równinami), faliste lub pagórkowate. Najczęściej niziny rozciągają się wzdłuż wybrzeży (niziny nadmorskie), a niekiedy zajmują wielkie przestrzenie w obrębie lądów, np. Nizina Amazonki 5 mln km.

Do nizin...

Lepiej uśredniać w górę niż w dół

Uśrednianie ceny może być rozsądną strategią w odpowiedniej do tego sytuacji. Są dwa sposoby obniżenia wyjściowego kosztu inwestycji. Jeden polega na uśrednianiu w górę (o czym była mowa już wcześniej), a drugi na uśrednianiu w dół (dokupieniu tych samych akcji po niższych cenach). Jeśli...

Czym są góry fałdowe?

Osadzające się przez 100 min lat na dnie mors­kim materiały utworzyły warstwę grubości dziesiątek kilometrów. Pod wpływem tego gigantycznego ciężaru dno morskie stopniowo osiadło i powstał zbiornik zwany geosynkliną. Początkowo naukowcy byli zdania, że w miarę zapadania się, osadowe warstwy skał...

Procesy „góra – dół” i „dół – góra” w spostrzeganiu

 

Spostrzeganie – całość procesów poznawczych prowadzących do spostrzeżenia; odbiór i interpretacja wrażeń zmysłowych.

To, co kiedyś w psychologii uważano za odmienne zjawiska (uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia, myślenie, pamięć) w psychologii poznawczej uważa się za odmienne fazy procesu...

Góra św. Anny

Wieś na Wyżynie Śląskiej, na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełma o wysokości 404 m (zwanym kiedyś Chełmskim Wier­chem, Górą św. Jerzego, Górą św. Jakuba, Górą Chełmską czy wreszcie Górą św. Anny). Od ponad 500 lat znane miejsce pielgrzymowania. Góra św. Anny jest parkiem krajobrazo­wym...

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FLORA BABIEJ GÓRY

Wiele pięknych i rzadkich roślin chronionych jest w Rezerwacie Biosfery na Babiej Górze. Pochodzą one ze wszystkich grup systematycznych. Flora mchów Babiej Góry to ponad 200 gatunków rosnących na różnych siedliskach. Do najrzadszych należy Dicranum elongatum rosnący w murawach alpejskich na grzbiecie...

Góra

Z racji jej wysokości, często aż do chmur. symbol związku między y niebem a uziemią, jak również (podobnie jak drabina) duchowego postępu, żmudnie osiąganego wyższego rozwoju. Na całym świecie znajdują się święte góry, które często uważano za siedziby bogów.

Na górach zawsze dochodziło do...

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Najazd szwedzki na Polskę (1655) miał przyczyny polityczne: dążenie Karola X Gustawa do zapewnieniaSzwecji panowania nad Bałtykiem i jego zaniepokojenie sukcesami wojsk rosyjskich w Polsce. Niepomogły polskie długie rokowania dyplomatyczne. Banita, podkanclerzy koronny, Hieronim Radziejowski,zachęcał do...

BŁOGOSŁAWIEŃSTW GÓRA

Miejsce w pobliżu Kafarnaum(Mt 8,5; Łk 7,1), gdzie Jezus miał podać 8 błogosławieństw(błogosławieństwa ewangeliczne) i wygłosić -» Kazaniena górze (Mt 5-7).

Wg tradycji sięgającej IV w. G.B. nazywane jest wzgórzeDżebel Szech Ali (wys. 150 m) nad jeziorem Genezaret, w pobliżumiejscowości Tabgha (13...

GÓRA OLIWNA

(hebr. har ha-zzettn, ma'aleh ha-zzetîmgóra oliwek, 2 Sm 15,30; har ha-miszchah góra namaszczenia,Miszna RH 2,54; Middot 1,3; 2,4), wzniesienie należącedo pasma górskiego (3,5 km) ciągnącego się z pn. na pd. powsch. stronie Jerozolimy za p o t o k i em —» Cedron; ma ono 3wzgórza - pn. zw. Górą Skopus (826 m)...

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Sanktuarium św. -» Anny,ośrodek życia pielgrzymkowego i parafia w dek. leśnickim wdiec. opolskiej.

Wieś G. położona na stokach wzgórza Chełm, wzmiankowana1516, jest znanym centrum kultu św. Anny na G ó r n y mŚląsku, związanym z kościołem św. Anny, wzniesionym ok.1480 z fundacji rodziny Strzałów;...

Góra Athos

Słynna święta góra na krańcu najbardziej na wschód wysuniętego cypla trój członowego Przylądka Chalcydyckiego w północnej Grecji.

Na tym cyplu mieści się dwadzieścia głównych klasztorów, z których pierwszy założył św. Atanazy Atonita w roku 962. Na Górze Athos można znaleźć wszystkie rodzaje...

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FAUNA BABIEJ GÓRY

Wielkie zwięrzeta, choć chronione, staja się na Babiej Górze coraz rzadsze. Ślady niedźwiedzia znajdowano w ostatnich latach wielokrotnie. Rysie i borsuki kryją się w gęstwinie. Niewielkie owadożerne ryjówki: górska, aksamitna i malutka są stosunkowo częste, inne drobne ssaki jak koszatka, żołędnica...

Czym są góry wulkaniczne?

Góry tworzą się w wyniku wybuchów wulkanów lub na skutek działania ol­brzymiego nacisku bocznego, który wypiętrza oraz przemieszcza płaskie masy skalne. Zjawiska takie można zaobserwować w rejonach aktywnych sejsmicznie czyli na krawędziach płyt tektonicznych tworzących skorupę ziemską. Góry...