PLEBISCYT NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Podstawową zasadą zastosowania plebiscytowych rozwiązań kwestii spornych obszarów w Europie po I wojnie było zwycięstwo zasady samookreślenia narodów nad doktryną prawnopaństwową o formalnej przynależności obszarów do poszczególnych państw.

Decyzja o plebiscycie górnośląskim była wynikiem...

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) rozpoczyna się na szyi w trójkącie tętnicy szyjnej, jako pierwsza przednia gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej, odchodząca bezpośrednio po podziale tętnicy szyjnej wspólnej. Nieco poniżej rogu większego kości gnykowej tętnica tarczowa górna zstępuje ku...

Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

Tętnica krezkowa górna położenie

Tętnica krezkowa górna odchodzi z przedniego obwodu aorty na wysokości 1 kręgu lędźwiowego nieznacznie poniżej pnia trzew-nego. Między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej leży ż. śledzionowa, a poniżej t. krezkowej górnej, między nią a powierzchnią przednią aorty układa...

Tętnica pośladkowa górna

Jest ona gałęzią końcową tylnego pnia t. biodrowej wewnętrznej i najsilniejszą jego gałęzią; średnica jej w początkowym odcinku osiąga 5 mm; zaopatruje ona mięśniówkę pośladków.

Rozpoczyna się ona na brzegu górnym m. gruszkowatego i zataczając łuk wypukłością skierowany ku dołowi i...

Mięsień dźwigacz wargi górnej

M. dźwigacz wargi górnej (m. levator labii superioris) jest położony ku bokowi od poprzedniego.

Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodo-łowym powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo nieco zbieżnie i kończą sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż...

Zwieracz gardła górny

Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części...

Żyły tarczowe górne

Żż. tarczowe górne powstają w górnym biegunie płata bocznego tarczycy i w trójkącie t. szyjnej biegną prawie poprzecznie do ż. szyjnej wewnętrznej. Uchodzą one do niej albo samodzielnie, albo też wspólnym pniem z ż. językową. Z reguły obejmują one t. tarczową górną jako dwie żyły...

Proteza kończyny górnej

proteza kończyny górnej; sztuczna kończyna górna lub część kończyny górnej zastępująca brakującą kończy­nę górną lub jej część. W zależności od poziomu braku kończyny, którą zastępuje, rozróżnia się protezy k. g. ręki, przedramienia, ramienia i całej kończyny górnej. Zależnie od...

Zatoki opony twardej. Grupa górna

Zatoka strzałkowa górna biegnie w bruździe zatoki strzałkowej górnej, uchodząc do spływu zatok. Stanowi ona górne obramowanie sierpa mózgu. Krew do tej zatoki spływa z powierzchni górnej płata czołowego, ciemieniowego i potylicznego. Uchodzą do niej żyły mostkowe, których liczba jest zmienna...

MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Kończyny powstają z wypustek przedniej ściany ciała w związku z tym wszystkie mięśnie kończyn, jak również nerwy kończyn, pochodzą z określonej liczby segmentów ściany ciała. U człowieka kończyna górna powstaje z 5 do 10 segmentu, dolna z 22 do 28. Ta segmentacja materiału twórczego zaciera...

Zyła oczna górna

Z. oczna górna (v. ophlhalmica superior). Rozpoczyna się ona u wejścia do oczodołu w jego przyśrodkowy  kącie oraz nad więzadłem powiekowym górnym jako ż. nosowo-czołowa (v. nasofronialis); żyła ta zespala się z ż. kątową (v. angulańs), odcinkiem początkowym ż. twarzowej. Ż. oczna górna biegnie...

Proteza kończyny górnej elektryczna

proteza kończyny górnej elektryczna; proteza kończyny górnej, której czyn­ne mechanizmy ruchowe wykorzystu­ją wyłącznie energię baterii akumula­torów elektrycznych (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Jako czyn­ne mechanizmy ruchowe stosuje się elektrycznie wspomagany staw łokcio­wy (-> staw...

Proteza kończyny górnej hybrydo­wa

proteza kończyny górnej hybrydo­wa; proteza kończyny górnej, której czynne mechanizmy ruchowe wyko­rzystują różne (odmienne) rodzaje -> źródła energii protezy kończyny gór­nej. Jako czynne mechanizmy rucho­we stosuje się: mechaniczny, elektrycz­ny i pneumatyczny staw łokciowy (-> staw łokciowy...

Zawieszenie protezy kończyny górnej

zawieszenie protezy kończyny górnej; konstrukcja szelkowo-cięgnowa mocująca protezę do ciała inwalidy oraz sterująca funkcjami zachodzącymi w układzie protezy, wykorzystującej mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Rozróżnia się zawieszenie nośne i...

Źródło energii protezy kończyny górnej

źródło energii protezy kończyny górnej; znajduje się w układzie protezy kończyny górnej i wykorzystywane jest do realizacji funkcji tej protezy. W protezie kończyny górnej rozróżnia się mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne ź. e.

Mechaniczne ź. e. stanowi mięśniowe źródło energii mechanicznej...

Zespół bark-ręka (algodystrofia kończyny górnej)

Zespół bark-ręka stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofli współczulnej w obrębie kończyny górnej.

Odruchowymi dystrofiami współczulnymi nazywa się zespół bólu, obrzęku, sztywności i upośledzenia funkcji kończyny powstający w wyniku urazów (często zupełnie banalnych - zakłucie...

Gałąź górna kości łonowej

Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i...

Tętnice lewego płata górnego

Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

Tętnica krtaniowa górna

T. krtaniowa górna (a. laryngea superior). T. krtaniowa górnajest głów-nym z trzech naczyń zaopatrujących krtań. Dwa pozostałe, gałąź pierścienno-tarczowa (z t. tarczowej górnej), a zwłaszcza t. krtaniowa dolna (z t. tarczowej dolnej) biorą mały tylko udział w zaopatrzeniu tego narządu. Jako silna...