Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”

Edwin Elias Gordon jest emerytowanym profesorem Temple University w Filadelfii i University of South Carolina, jednym z bardziej znanych psychologów i pedagogów muzyki. Na to pytanie Gordon odpowiada właśnie w pracy „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”.

Synektyka Gordona

Gordon utrzymuje, że myślenie grupowe zawsze przewyższa myślenie indywidualne.

Thomas Gordon "Wychowanie bez porażek"

Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek” Książka Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek" wydana w 1970r. W książce " Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon przedstawia metodę aktywnego słuchania.

Recenzja książki T. Gordona "Wychowanie bez porażek w praktyce. Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi"

Gordon podkreśla, że w momencie, gdy rodzice nabywają wiedzę oraz umiejętności jak rozmawiać z własnymi dziećmi, doznają przemian we własnym myśleniu i zauważają swoje dzieci oraz ich, myślenie, zachowanie w całkiem nowym świetle.

"Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon

Thomas Gordon ? Thomas Gordon w książce ?

POGLĄDY THOMASA GORDONA

Gordon wywodzi z psychologii humanistycznej, przyjmując za nią koncepcję człowieka; opiera ją na teorii stosunków międzyludzkich, przykładając szczególne znaczenie do zasad komunikacji interpersonalnej; występuje przeciwko stosunkom władzy, posługiwania się siłą i lękiem w kontaktach z innymi ludźmi, w tym szczególnie z dziećmi; wychodzi z założenia, że podstawową przyczyną konfliktów jest posługiwanie się przez ...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

Potwierdzeniem tej tezy są słowa samego Gordona, by wychowanek stał się „tym, czym stać się może, choćby to było bardzo różne od rodziców, albo od przedstawionych mu przez rodziców wzorów.

GEORGE GORDON BYRON

Juliusz Żuławski   GEORGE GORDON BYRON 1809 English Bards and Scotch Reviewers   1812 Wędrówki Childe Harolda 1813 Giaur; Narzeczona z Abydos 1814 Korsarz; Lara; Jacqueline 1816 Oblężenie Koryntu 1817 Manfred 1818 Beppo 1819 Mazeppa 1824 Don Juan

GORDON Adam (1833 - 1870)

Gordonprzeprowadził się do Brighton, niedaleko Melbourne. Gordon popadł w stan głębokiej depresji.

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Blokady komunikacji wg. Gordona

Nakazywanie, komenderowanie, polecanie. Przykład: „Przestań się użalać i weź się do roboty!”.

Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo pracował, nie masz co marzyć o dobrych stopniach w tej klasie”.

Moralizowanie, głoszenie kazań: „Wiesz dobrze, że z chwilą, gdy...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Mity dotyczące dzieci i wychowawców

Mity dotyczą także wychowawców, zdaniem Gordona odnoszą się one do następujących kwestii.

ALLPORT GORDON WILLARD

Theories of Personality, NY 1957, 257-295; Gordon Willard A.

Metoda synektyczna (metoda Gordona)

 

Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami. . Zasadą myślenia synektycznego jest twórcze i niestandardowe podejście do problemu polegające na świadomym i celowym negowaniu...

BYRON GEORGE GORDON

ur. 22 I 1788 w Londynie, zm.19 IV 1824 w Missolungi (Grecja), Ang. poeta i dramaturg,czołowy przedstawiciel drugiego pokolenia ang. romantyków.

Pochodził ze szkockiej zubożałej rodziny ziemiańskiej. Uczyłsię w Aberdeen, Dulwich i Harrow, 1 8 0 5 - 0 8 studiował w Cambridge.

Wydany wówczas I tomik poezji...

GORDON FRANCISZEK CR

ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniuk. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijnydziałacz kośc. i nar., red. i wydawca.

Do Stanów Zjedn.wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańcóww Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p...

GORDON Alexander (1786 - 1815), ofic. ang.

Służbę wojsk, rozpoczął w 1806 na Przylądku Dobrej Nadziei. Brał udział w bombardowaniu Kopenhagi, od 1808 w Portugalii i Hiszpanii. Był ulubionym adiutantem Wellingtona i jego powiernikiem. Śmiertelnie ranny pod Waterloo. Zm. w kwaterze Wellingtona.