IAM SURGIT HORA TERTIA, qua Christus ascendit crucem, W godzinie męki Chrystusa podjętej dla nas na krzyżu

Hymn Ambrożego w modlitwie przedpołudniowej (dawniejtercja) okresu wielkanocnego, zamieszczony w LH (II424, 734; LG II 427-428, 733; tekst także w PL 16,1473; AHL 12), napisany w dymetrach jambicznych (zawiera I, II i IVzwrotkę 8-zwrotkowego oryginału oraz — doksologię).

Hymn wzywa wiernych do zerwania z...

Szczepienia w pierwszych 24 godzinach życia i w 2. miesiącu życia

Noworodki matek zakażonych HBV poza szczepionką w ciągu 24 godzin powinny otrzymać swoistą immunoglobulinę anty-HBs (HBIG - huraan hepatitis B immunoglobulin) w dawce 200 j.