Gody skorpionów

Gody u pewnych gatunków skorpionów to skomplikowane tańce trwające niekiedy wiele godzin. Samiec trzymając samicę za nogogłaszczki wodzi ją po ziemi do tyłu i do przo­du. Składa spermę na podłożu i powoli napro­wadza samicę w to miejsce, aby mogła podjąć nasienie otworem genitalnym. Zarówno...

GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego

GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego, prwdr. w „Kurierze Warsz." i „Gazecie Lwow." 1901 pt. Mysikrólik, czyli Gody życia, wyd. os. w Warszawie 1902, wyd. 2 1910, ozdobne, z ilustir. A. Gawińskiego. Utwór zajmuje w spuściźnie Dygasińskiego specjalne miejsce ze względu na odrębną strukturę...

GODY

Staropolska nazwa świąt Bożego Narodzenia, obejmująca dni od początku świąt do Trzech Króli, używana w jęz. literackim do XVIII w.; pierw, ogólnikowo - czas weselny, świąteczny; zob. Uczta (weselna).

Gody w Kanie Galilejskiej uroczystość weselna, na której, wg Biblii, Ew. wg Jana, 2, gdy zabrakło...

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach, sielanka dram. F.D. Kniaźnina, powst. 1790-92, wyd. w t. 5 Dzieł, Warszawa 1829, rozbudowana wersja 2-aktowego Troistego wesela (powst. 1783-85, wyd. w t. 3 Poezji, W. 1788). Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których...