Godebski

Czytaj Dalej

WIERSZ DO LEGIÓW POLSKICH, utwór poetycki C. Godebskiego

WIERSZ DO LEGIÓW POLSKICH, utwór poetycki C. Godebskiego, wyd. w Warszawie 1805, poprzedzony przez autora wstępem prozą i opatrzony przypisami. W 470 13-zgłoskowcach zawarł Godebski poet. kronikę legionów, a zarazem podsumowanie ich doświadczeń i odzwierciedlenie panujących w ich szeregach nastrojów...

GODEBSKI CYPRIAN

GODEBSKI CYPRIAN, ur. 1765 na Polesiu Wołyńskim, zm. 19 IV 1809 pod Raszynem, poeta, prozaik. Syn niezamożnego szlachcica, wychowanek kolegium pijarskiego, z którego wyniósł żywy kult antyku, był jednym z przywódców konspiracji wołyńskiej po III rozbiorze. Zagrożony uwięzieniem, zbiegł 1797 do...

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY

GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY, ur. 1801 w Frankenthal (Nadrenia), zm. 17 V 1869 we Lwowie, syn Cypriana, dramatopisarz, poeta, redaktor, bibliotekarz. Wychowanek warsz. pijarów i Liceum Krzemienieckiego, zaprzyjaźniony z J. Brykczyńskim, F.S. Dmochowskim, F. Grzymałą, I. Humnickim, B. Kicińskim, D...

GODEBSKI Cyprian (1765 - 19 IV 1809), ofic. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich. Adiutant gen. Rymkiewicza, bił się pod Legnano i Weroną, bronił Mantui. Jako kpt. przeszedł do Legii Naddunajskiej, odznaczył się pod Offenbach, gdzie pierwszy przepłynął Men ze swoją komp. Po zawarciu pokoju w Lune-ville powrócił...