GNIEW BOŻY

('af, za'am,za'af, chemah, char ah, 'ebrah, qecef, rogez) wyraża 2 zasadniczeaspekty; pierwszy - ukazuje gniew Boga „zazdrosnego"(Wj 20,5), reagującego w sposób zdecydowany na wszelkiezło dziejące się w świecie, powodowane przez jednostki(Lb 12,9, Pwt 29, 18-20; 2 Sm 6,7; 2 Krn 19,2; Syr 5,6-7),częściej jednak przez naród, z którym związał się przymierzem,a k t ó r e g o niewierność i porzucanie Prawa Mojżeszowegowywołuje ...

GNIEW

, Gniew 1933; A. Groszkowski, Dekanat gniewski, ODC 10(1959) 152-163; MPT I 380-381; W. Strzelecka, Gniew, Wr 1982; A.

Gniew Boży

Hans Urs von Balthasar (1905-1988) w dramatycznych dziejach zbawienia przyznawał miejsce Bożemu gniewowi, żeby przypomnieć, że zbawienie zakłada istnienie zarówno Bożej, jak ludzkiej wolnej woli.

Przystosowanie do śmierci - Gniew

W takiej sytuacji pacjent wyładowuje swój gniew i wściekłość a członków rodziny, personel medyczny, przeklina Boga, itp.

GNIEW, irytacja

się pojawia, to nie powinien prowadzić dogrzechu (Ef 4,26); Paweł daje roztropną radę, aby wymiarsprawiedliwości pozostawić Bogu (Rz 12,19); tylko —» gniewBoga może być prawdziwie święty, stąd Jezus mógł się gniewwobec zatwardziałości grzeszników (Mt 12,38; Mk 3,5)czy też braku czci dla miejsca świętego (Mk 11,15-19).

Zamek w Gniewie

narożniku zachował się domek myśliwski zwany Pałacykiem Marysieńki, utożsamiany z re­zydencją z 1679 małżonki Jana Sobieskiego, starosty gniewskiego i późniejszego króla.

Ira (gniew)

Kobieca personifikacja jednego z 7 grzechów głównych, dosiada niedźwiedzia lub dzika; symbole m.in.: pies, jeż, żagiew.