Gniazdo

Czytaj Dalej

Szlak Orlich Gniazd

Jego nazwa pochodzi od zamków obronnych, usytuowanych wzdłuż trasy, zbudowanych na stromych skałkach wapiennych tak, jak orle gniazda. Jednym z bardziej znanych „gniazd” jest zamek Pieskowa Skała.

GNIAZDO PSZCZELE

GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

Wrąb, gniazdo (karb, nacięcie, wcięcie, zacięcie)

Przy łączeniu dwóch drewn. elementów konstrukcyjnych wycięcie w jednym z nich (albo w obu) umożliwiające nałożenie jednego elementu na drugi; miejsce w. zw. jest szyją.