Julian Przyboś - Gmachy

Góry naładowane trudem człowieczym: gmachy.