Głupota

Głupota

Czytaj Dalej

Augustyńskie przeciwstawienie mądrości i głupoty na podst. dialogu "O życiu szczęśliwym" św. Augustyna

Kiedy czegoś nam brakuje, kiedy chcielibyśmy coś mieć, a nie możemy, czujemy się nieszczęśliwi, niepełni, niespełnieni. Powoduje to wrażenie swoistej pustki, luki, którą chcielibyśmy wypełnić wedle naszej woli, naszych pragnień. Święty Augustyn poruszył problem niedostatku w dialogu „O życiu szczęśliwym’. Filozof potwierdza powszechne mniemanie, iż osoba odczuwająca niedobór czegoś jest nieszczęśliwa. Mówi tu o braku dóbr materialnych, majątku, który ...

GŁUPOTA

Leczenie głupoty obraz (olej, drzewo) Hieronima Boscha, Madryt, Prado; zob. Kamień (Kamienie w głowie). Temat podejmowali później m.in.: Pieter Bruegel St., Jan Steen, Frans Hals.

Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno, nm. mit der Dummheit kdmpfen Gotter selbst vergebens, z tragedii Dziewica Orleańska...

GŁUPOTA

Niezgodność rozumowania lub postępowaniaz obiektywnym, zaakceptowanym systemem zasad poznawczych(g. poznawcza) bądź wartości motywacyjnych (g. praktyczno-moralna); wynika z niedoskonałości aktu woli, częstoz niewiedzy, także nieuświadomionej i niezawinionej; decydujeo sytuacji społeczno-jednostkowej i...