Głośność

Czytaj Dalej

Co oznaczają pojęcia: pole mowy, formant, rezerwa ślimakowa, zjawisko wyrównywania głośności, audiogram i skotomaty?

Pole mowy - lo wyznaczony (stały) obszar na audiogramic, w którym mieszczą się wszystkie głoski danego języka. Pole mowy mieści się w dynamicznym polu słuchowym, które z kolei jest szerszym od pola mowy obszarem na nudiogramic. ograniczonym z jednej strony (z góry) progiem słyszenia, z drugiej (na...

Wyrównywanie głośności

wyrównywanie głośności; zjawisko występujące u osób z uszkodzeniem słuchu w badaniach audiometrycznych, gdy obserwuje się znaczne różnice w odbiorze dźwięków dla poszczególnych uszu. W miarę zwiększenia natężenia podawanych tonów wzrasta także przy zjawisku w. g. słyszalność ich w chorym uchu...